sankcje

Kraje objęte sankcjami

Chcąc wysłać przesyłkę do jednego z tych terytoriów: Iran, Korea Północna, Kuba, Syria i Krymu, do weryfikacji wymagany jest dokument, który musi być uzupełniony w wersji polskiej i angielskiej: List gwarancyjny (General Sanctions and Export Controls Warranty and Indemnity Letter). Dodatkowo w przypadku wysyłki do Rosji do weryfikacji wymagany jest dokument, który musi być uzupełniony w wersji polskiej i angielskiej: List gwarancyjny (Letter of Warranty for Sectorial Sanctions Russia).