Wiedza celna

Odprawa celna importowa – krok po kroku

Odprawa celna polega na kontroli dokumentów i przewożonych towarów oraz jeżeli są należne – pobraniu podatku i cła. Jeżeli została wysłana do Ciebie przesyłka lub zleciłeś import do Polski, zaraz po podjęciu przesyłki przez kuriera w kraju nadania otrzymamy o niej informacje i dokumenty. Umożliwi to nam przygotowanie do odprawy celnej,

Dokumenty potrzebne w odprawie celnej

Do odprawy celnej wymagane są następujące dokumenty:

Faktura

Upoważnienie dla agencji celnej DHL Express

Numer EORI (dla przedsiębiostw)

Towary o specjalnych wymaganiach

Istnieją grupy towarów, które wymagają dodatkowych dokumentów lub czynności. Są to miedzy innymi leki, artykuły żywnościowe, mięsne i produkty pochodzenia zwierzęcego oraz nasiona i produkty pochodzenia roślinnego. Więcej informacji znajdziesz tu.

Rodzaje odpraw w imporcie

Odprawa zwykła

Po jej zakończeniu otrzymasz dwa komunikaty ZC291 (Powiadomienie o długu celnym) oraz ZC299 (Poświadczone zgłoszenie celne). Zostaną wysłane elektronicznie. Odprawie nadawany jest numer MRN.

Odprawa uproszczona

Stosowana jest w przypadku odprawy towarów niereglamentowanych.

 • W momencie zakończenia odprawy celnej otrzymasz elektroniczny komunikat o nazwie Wpis do rejestru – zawiera on te same dane, co dawny papierowy SAD, tylko w innym układzie graficznym. Jest on dla Agencji Celnej DHL podstawą do wystawienia faktury za należności celno-podatkowe.
 • Nadawany jest numer potwierdzenia MRN dla powiadomienia o wpisie do rejestru.
 • Uzupełnieniem odprawy uproszczonej jest zgłoszenie uzupełniające, w wyniku którego otrzymasz komunikaty elektroniczne ZC291 (Powiadomienie o długu celnym) oraz ZC299 (Poświadczone zgłoszenie celne), które powołują się na numer MRN z powiadomienia.
 • Zgłoszenia uzupełniające realizowane są najpóźniej trzeciego dnia roboczego następnego miesiąca po zakończeniu odprawy celnej.
 • Nadawany jest kolejny numer zgłoszenia uzupełniającego MRN.

Odprawa czasowa

Stosowana w przypadku wysyłki towarów na wystawy lub targi, gdy towar wprowadzany jest na terytorium Polski (obszar celny UE) tylko na określony czas (do 2 lat) i cały czas jest własnością Nadawcy.

 • Pozwolenia na odprawę czasową udziela Urząd Celny (wniosek stanowi w tym przypadku zgłoszenie celne); wymaga to dodatkowo dokumentu od importera informującego o celu przywozu, rodzaju towaru i terminie zakończenia procedury oraz spełnieniu wymagań podmiotowych.
 • W przypadku przewozu na targi, Urząd Celny może poprosić o dokument potwierdzający udział w targach (np. zaproszenie).

Odprawę czasową możesz zastosować, gdy przedmiotem importu są towary takie, jak:

 • wyposażenie dla prasy, radiofonii i telewizji,
 • wyposażenie niezbędne do wykonywania zawodu osobie mieszkającej za granicą,
 • towary przeznaczone na targi, wystawy i podobne imprezy,
 • próbki i wzory przeznaczone do akwizycji,
 • rzeczy służące do użytku domowego lub zawodowego, przywożone przez podróżnego przybywającego na polski obszar celny na pobyt czasowy, nie krótszy niż 6 miesięcy.

Odprawa zbiorcza

Dotyczy towarów o niskiej wartości (Low Value).

Przesyłki o wartości do 22 EUR:

 • są zwolnione z cła i VAT-u,
 • upoważnienie nie jest tu wymagane

Do przesyłki powinna być dołączona faktura:

 • dotyczy wysyłek pomiędzy firmami,
 • zawartość tego typu przesyłek to rzeczy do użytku osobistego w ilości niewskazującej na przeznaczenie handlowe oraz towary bezpłatne, niepodlegające akcyzie,
 • przedmiotem takiej odprawy nie mogą być wysyłki realizowane przez sklepy internetowe.

Odprawa pod wniosek

Przesyłki o wartości do 45 EUR do osób fizycznych do osób fizycznych:

 • przesyłki są zwolnione z cła, VAT-u oraz akcyzy
 • Upoważnienie nie jest tu wymagane – do przesyłki powinna być dołączona faktura, ewentualnie potwierdzenie zawartości na piśmie (może być w wiadomości e-mail) lub wyjaśnienie od Nadawcy lub Odbiorcy,
 • dotyczy tylko wysyłek pomiędzy osobami prywatnymi,
 • dotyczy towarów przesyłanych bezpłatnie (Odbiorca nie jest zobligowany do jakichkolwiek opłat wobec Nadawcy),
 • zawartość stanowi towar bezpłatny i niepodlegający akcyzie (nie mogą to być zakupy internetowe),
 • jeśli zawartością są towary akcyzowe ich ilość musi być zgodna z dopuszczalnym limitem,
 • faktura powinna zawierać zapis: „prezent”, „rzeczy osobiste”, „towar bezpłatny”.

Limity towarów akcyzowych w ramach prezentów o wartości do 45 EURO

a)wyroby tytoniowe: 50 papierosów, 25 cygaretek (cygar o maksymalnej masie 3 gramów sztuka), 10 cygar, 50 gramów tytoniu do palenia, albo proporcjonalny asortyment tych różnych produktów w zestawie;

b) alkohol i napoje alkoholowe: napoje destylowane i spirytusowe o objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22 % obj.; nieskażony alkohol etylowy o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej80 % objętości lub więcej: 1 litr, albo napoje destylowane i spirytusowe, i aperitify na bazie wina lub alkoholu, tafia, saké lub podobne napoje, o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22 % obj.; wina musujące, wina likierowe: 1 litr albo proporcjonalne ilości wyżej wymienionych wyrobów w zestawie, i wina niemusujące: 2 litry;

c) perfumy: 50 gramów, albo wody toaletowe: 0,25 litra.

Odprawa indywidualna

Dotyczy towarów o wysokiej wartości (High Value), towarów akcyzowych oraz zakupów internetowych.

Przesyłki o wartości do 150 EUR:

 • przesyłki są zwolnione z cła – naliczany jest tylko VAT,
 • wymagane jest Upoważnienie pośrednie (lub bezpośrednie) a w wielu przypadkach – także tłumaczenie zawartości (w sytuacji, kiedy na podstawie faktury Agencja Celna nie jest w stanie wywnioskować, co jest zawartością przesyłki),
 • dotyczy przesyłek pomiędzy firmami lub od firmy do osoby prywatnej,
 • zawartość stanowi towar handlowy (faktura handlowa),
 • towary akcyzowe (alkohol, tytoń i papierosy, perfumy i wody toaletowe) są zwolnione z cła; naliczany jest VAT, oraz akcyza.

Przesyłki o wartości powyżej 150 EUR:

 • naliczane są wszystkie opłaty: cło, VAT oraz akcyza (jeśli występuje),
 • wymagane jest Upoważnienie pośrednie (lub bezpośrednie) oraz tłumaczenie zawartości przesyłki
 • dotyczy przesyłek pomiędzy firmami lub od firmy do osoby prywatnej,
 • zawartość stanowi towar handlowy (faktura handlowa),
 • dla towarów sprowadzanych do Polski na zasadzie sprzedaży wysyłkowej (np. z portalu Amazon lub eBay) naliczane jest cło i VAT.

Zakończenie odprawy celnej

Gdy Agencja Celna DHL posiada już wszystkie informacje z Twojej strony, zgłasza przesyłkę w dniu jej przylotu do odprawy do Urzędu Celnego. Jeżeli nie zwróci się do Ciebie z żadną dodatkową informacją, będzie to oznaczać, że rozpoczęła się docelowa odprawa w Urzędzie Celnym.

 • Standardowy czas, w którym powinniśmy otrzymać pierwsze informacje zwrotne z systemu Urzędu Celnego, to 30 minut (dotyczy odprawy uproszczonej). W wyjątkowych sytuacjach Urząd Celny może potrzebować więcej czasu. Zawsze możesz się z nami skontaktować w celu wyjaśnienia opóźnienia.
 • Gdy Urząd Celny zakończy odprawę Twojej przesyłki, otrzymasz komunikaty potwierdzające zakończenie odprawy celnej.