przygotowanie przesyłki

Opłata paliwowa

Co to jest opłata paliwowa?

Opłata paliwowa to dopłata stosowana w transporcie uwzględniająca ceny paliwa. Indeks opłaty paliwowowej jest powiązany z ceną paliwa na rynkach, w DHL Express opłata paliwowa jest indeksowana miesięcznie.

Opłata paliwowa dla międzynarodowego transportu lotniczego i drogowego jest oparta na średniej cenie paliwa lotniczego publikowanej przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych . Stosujemy 2-miesięczne opóźnienie w wyliczeniu wskaźnika.

Wysokość opłaty paliwowej

MiesiącOpłata
Październik 202012,25%
Wrzesień 202012,00%
Sierpień 202011,25%

Stosowanie opłaty paliwowej

Opłata paliwowa ma zastosowanie do wszystkich usług podstawowych, terminowych oraz usług dodatkowych i wybranych dopłat związanych z transportem. Są to:

 • Tereny odległe
 • Odbiór w sobotę
 • Doręczenie w sobotę
 • Element o niestandardowej wadze
 • Element o niestandardowych wymiarach
 • Paleta niepiętrowana
 • Podwyższone ryzyko
 • Doręczenie przed 9:00
 • Doręczenie przed 10:30
 • Doręczenie przed 12:00
 • Sytuacje nadzwyczajne

DHL Express zastrzega sobie prawo do zmiany indeksu opłaty paliwowej z lub bez informowania o tym. Wysokość i aktualność opłaty zależy od uznania DHL.