Notice: Trying to get property 'name' of non-object in /var/www/dhlexpress.pl/wp-content/themes/dhl/single-knowledge.php on line 50

Zmiany w nomenklaturze Systemu Zharmonizowanego (HS)

 

INFORMACJE O NINIEJSZYM DOKUMENCIE

Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on porady prawnej – prosimy skonsultować się z własnym wewnętrznym lub zewnętrznym doradcą podatkowym/celnym.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały uzyskane, opracowane i przetworzone na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, nie udziela się żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, w odniesieniu do dokładności, adekwatności, kompletności, legalności, wiarygodności lub przydatności takich informacji. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane na zasadzie „tak jak jest”.

W żadnym wypadku DHL Express, powiązane z nią spółki osobowe lub korporacje w ramach Grupy Deutsche Post DHL, ani ich partnerzy, pośrednicy lub pracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie lub kogokolwiek innego za jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie lub za jakiekolwiek szkody następcze, specjalne lub podobne, nawet jeśli poinformowano o możliwości wystąpienia takich szkód.

 

Czym jest Nomenklatura Zharmonizowanego Systemu (HS)?

  • Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów określany ogólnie jako „Zharmonizowany System” lub po prostu „HS” to wielofunkcyjna międzynarodowa nomenklatura produktów opracowana i zarządzana przez Światową Organizację Celną (WCO).
  • Nomenklatura HS to znormalizowana metoda numeryczna stosowana do klasyfikowania (w ramach procesu odprawy celnej) produktów stanowiących przedmiot międzynarodowej wymiany handlowej i będących podstawą wszystkich lokalnych kodów klasyfikacji celnej, a pierwsze 6 cyfr jest znormalizowanych na całym świecie.
  • Nomenklatura HS aktualizowana jest na szerszym poziomie co pięć lat, aby odzwierciedlić np. postęp techniczny i zapewnić znormalizowane podejście w różnych krajach i językach, a nowe zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Dlaczego nadchodzące zmiany regulacyjne nomenklatury HS 2022 są istotne?

6-cyfrowy kod HS stanowi kluczowy element danych dla każdej formalnej deklaracji importowej i eksportowej. Jest on wykorzystywany przez organy celne na całym świecie:

  • do identyfikacji produktów
  • do ustalania ceł i podatków
  • do regulowania dodatkowych wymogów licencyjnych i autoryzacyjnych, oraz
  • do gromadzenia informacji statystycznych

Obowiązkiem nadawcy jest podanie kompletnych i dokładnych danych/informacji na fakturze handlowej podczas wysyłki za pomocą DHL Express, włączając w to kod HS. Dlatego ważne jest, aby nadawcy dokładnie zapoznali się ze zmianami regulacyjnymi nomenklatury HS 2022, ustalili wszelkie zmiany, które mają wpływ na ich produkty, a podczas wysyłki za pośrednictwem DHL podawali dane/informacje na fakturze handlowej wraz z prawidłowymi kodami HS.

Czego dotyczą zmiany regulacyjne nomenklatury HS 2022?

  • Nowa nomenklatura HS 2022 zawiera łącznie 351 zestawów poprawek uwzględniających najnowsze zmiany w handlu międzynarodowym w drodze uznania nowych strumieni produktów i zajęcia się kwestiami środowiskowymi i społecznymi o znaczeniu globalnym.
  • Nowe poprawki będą miały wpływ na produkty we wszystkich sektorach przemysłu, takich jak tekstylia, technologia, chemikalia, maszyny itp.
  • Poniżej przedstawiamy dwa konkretne przykłady:
Moduły wyświatlaczy płaskoekranowychZe względu na postęp technologiczny zdecydowano, że wszystkie rodzaje modułów wyświetlaczy płaskoekranowych, z ekranami dotykowymi lub bez, mają zostać sklasyfikowane w ramach nowego kodu HS 8524.11 - 8524.99.

Wcześniej tego rodzaju produkty były rozłożone w 81 różnych obszarach w starych nomenklaturach HS 2017
SmartfonyRosnący handel smartfonami na całym świecie sprawił, że organy regulacyjne stworzyły nową podpozycję HS dla smartfonów i podały nazwę „Smartfon” w opisie, aby ułatwić klasyfikację.

 

W jaki sposób zmiany regulacyjne nomenklatury HS 2022 wpływają na nadawców?

Zmiany w nomenklaturze HS od dnia 1 stycznia 2022 r. mogą oznaczać dla nadawców, że w przypadku jakichkolwiek zmian mających zastosowanie do ich towarów ich produkty będą wymagały przeklasyfikowania. Różne kody HS mogą prowadzić do wyższych lub niższych stawek cła i podatku VAT (głównie w przypadku importu), a wpływ różni się w zależności od kraju. W związku z tym nadawcy muszą mieć świadomość nadchodzących zmian, aby zapewnić, że w swoich wewnętrznych obliczeniach uwzględniają potencjalne wyższe lub niższe stawki kosztów wyładunku.

Ponadto zmiany mogą prowadzić do tego, że licencje lub zezwolenia będą wymagane na nowo, np. jeśli produkt jest zaklasyfikowany jako produkt podwójnego zastosowania, wymagana może być licencja eksportowa i należy ją przekazać DHL. Nadawcy, którzy przechowują informacje o kodzie HS w swoich wewnętrznych systemach ERP w celu zarządzania przepływem towarów, muszą zaktualizować swoje systemy wewnętrzne, aby zapewnić, że dane faktur nadawcy są prawidłowo przekazywane DHL, odzwierciedlając zmiany regulacyjne HS 2022. Jeśli nadawca przekazał DHL główną kartę produktu w celu wykorzystania w momencie odprawy, nadawca musi zaktualizować główną kartę produktu, aby odzwierciedlić zmiany HS 2022 i ponownie przekazać ją DHL.

 

Czy DHL Express może wspierać nadawców w przeklasyfikowaniu towarów, aby zapewnić, że nadawcy przestrzegają nadchodzących zmian regulacyjnych nomenklatury HS 2022?

DHL Express aktualizuje obecnie samoobsługowe narzędzie online DHL Trade Automation Service (TAS), aby odzwierciedlić zmiany w nomenklaturze HS 2022 od 1 stycznia 2022 r. – nadawcy mogą uzyskać dostęp do tego narzędzia za pośrednictwem linku: https://tas.dhl.com/. Prosimy jednak pamiętać, że DHL Express nie może konsultować się z nadawcami w odniesieniu do każdego indywidualnego produktu w sprawie nadchodzących zmian regulacyjnych nomenklatury HS 2022 i nie może wspierać ich w procesie przeklasyfikowania wymagającym dogłębnej wiedzy o produkcie, którą posiada tylko producent towarów (np. materiał i ilość użyta do wytworzenia każdego produktu). Dlatego nadawcy powinni skontaktować się z własnym wewnętrznym lub zewnętrznym doradcą podatkowym/celnym.

 

Czy kody HS 2021 będą nadal akceptowane przez organy celne, jeśli przesyłki zostaną wysłane pod koniec 2021 r. (np. 30 grudnia), ale dotrą do miejsca przeznaczenia dopiero na początku 2022 r. (np. 2 stycznia)?

Dla ustalenia, który kod HS należy zastosować, znaczenie ma nie data odbioru lub przemieszczania w miejscu pochodzenia, lecz data dokonania zgłoszenia celnego. Jeżeli zgłoszenie celne zostanie dokonane po 1 stycznia 2022 r., można stosować wyłącznie nowe Nomenklatury HS 2022. Jednak w zależności od kraju importu możliwy jest okres karencji zapewniony na stosowanie nowej Nomenklatury HS 2022 (która ustalany jest w zależności od kraju przez lokalne organy celne).

 

Co się stanie, jeśli po 1 stycznia 2022 r. nadawcy nadal będą korzystać ze starej Nomenklatury HS?

Jak wspomniano powyżej, praktyka ta może się różnić w zależności od kraju, ale większość lokalnych organów celnych nie zaakceptuje „starej” Nomenklatury HS 2017 po 1 stycznia 2022 r. Może to prowadzić do potencjalnego odrzucenia złożonych zgłoszeń celnych i niepotrzebnych korekt, a także ewentualnych późniejszych zmian po dokonaniu odprawy celnej (PCM). Dlatego ważne jest, aby nadawcy dokładnie zapoznali się ze zmianami regulacyjnymi nomenklatury HS 2022, ustalili wszelkie zmiany, które mają wpływ na ich produkty, a podczas wysyłki za pośrednictwem DHL podawali dane/informacje na fakturze handlowej wraz z prawidłowymi kodami HS.

 

 Czy DHL Express może przeprowadzić modyfikacje po dokonaniu odprawy celnej (PCM) w przypadku, gdy nadawcy przekażą skorygowany nowy kod HS po wypełnieniu zgłoszenia?

W sytuacji, gdzie jest to prawnie dozwolone i zgodnie z dostępnością usługi, DHL Express oferuje usługę Korekty po Odprawie Celnej (PCM), która ma zastosowanie w przypadku późniejszej korekty/modyfikacji istniejącego zgłoszenia celnego wraz z wnioskiem o zwrot naliczonych ceł na żądanie Klienta. Prosimy pamiętać, że za usługę Modyfikacji po Dokonaniu Odprawy Celnej (PCM) naliczana jest opłata.

 

 Gdzie mogę znaleźć więcej szczegółów na temat nadchodzącej zmiany regulacyjnej Nomenklatury HS 2022?