Wiedza celna

Zwolnienie z cła i VAT sprzętu ochronnego i medycznego przywożonego do Polski

Komisja Europejska wyraziła zgodę na zwolnienie z cła i VAT produktów potrzebnych w zwalczaniu skutków epidemii COVID-19. Ma to związek z rosnącym zapotrzebowaniem na sprzęt ochronny i medyczny. Zwolnienia dotyczą towarów przywożonych z krajów spoza Unii Europejskiej.

Co jest podstawą do zwolnienia cła i VAT?

Podstawą do zwolnienia jest import wyrobów medycznych w celu:

  • Nieodpłatnej dystrybucji przez organy i organizacje na rzecz osób dotkniętych, zagrożonych epidemią lub zaangażowanym w jej zwalczanie
  • Nieodpłatnego udostępniania osobom dotkniętym lub zagrożonym epidemią COVID-19 lub zaangażowanym w jej zwalczanie, pod warunkiem że towary pozostają własnością organów i organizacji

Towary muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 1186/2009 oraz  dyrektywie 2009/132/WE;

Kogo dotyczy zwolnienie z cła i VAT?

Zwolnienie dotyczy organizacji rządowych, fundacji i innych uprawnionych podmiotów. Zwolnieniu będą podlegali przedsiębiorcy, którzy importują w imieniu lub na rzecz uprawnionych podmiotów. Więcej informacji.

Jaki okres jest objęty zwolnieniem z opłacenia cła i podatku?

Od 30 stycznia 2020 roku do 31 lipca 2020 roku

 

Żródło: gov.pl

Podstawa prawna:

Decyzja Komisji (UE) 2020/491 z 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2020 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

Dyrektywa Rady 2009/132/WE z 19 października 2009 r. określająca zakres stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym imporcie niektórych towarów (plik PDF; 1,5 MB)