Stanowisko DHL Express w związku z rozsyłanymi wiadomościami sms przez nieautoryzowany podmiot

W związku z rozsyłanymi sms przez nieautoryzowane podmioty, w treści których zawarte jest odwołanie do marki DHL, dotyczącymi rzekomego zatrzymania przesyłek przez służby celne, pragniemy poinformować, że DHL Express nie jest nadawcą tych wiadomości.

Informujemy, że firma DHL Express pobiera opłaty jedynie za oficjalne transakcje związane z transportem przesyłek lub związane z obowiązkiem uiszczenia cła, podatku VAT, opłat za dostawę, itp. za konkretną przesyłkę.

Ze względów bezpieczeństwa i ochrony danych informujemy, że nie należy otwierać linków czy załączników z niepotwierdzonych źródeł elektronicznych tj. sms czy e-mail. Informujemy, że jedynym źródłem do pobierania aplikacji DHL Express są autoryzowane sklepy Google Play i Apple App Store.

DHL Express ani żadna spółka z grupy DHL nigdy nie prosi w sms swoich klientów o:

  • Podanie danych uznanych za wrażliwe takich jak nr PESEL, konto bankowe, czy nazwisko panieńskie matki
  • Hasło lub aktywację makr w plikach pakietu Office w celu wyświetlenia informacji

Jeżeli klient nie spodziewa się przesyłki od DHL Express powinien zachować szczególną czujność. Weryfikację numeru przesyłki i jej status można każdorazowo zweryfikować poprzez: www.dhl.com.pl lub www.dhlexpress.pl

Prosimy, żeby osoby poszkodowane, które w wyniku otrzymania nieautoryzowanej wiadomości  poniosły materialne straty zgłaszały sprawę do organów ścigania.

Więcej informacji dotyczących ochrony klientów i zabezpieczeniu się przed oszustwami znajduje się na dedykowanej stronie grupy DHL www.dhl.com/pl/uwazaj-na-oszustow