Kierunek Kanada. CETA i szanse dla polskich firm.

Dzięki porozumieniu UE-Kanada (CETA) ekspansja na kanadyjski rynek jest zdecydowanie łatwiejsza dla polskich przedsiębiorców. Zlikwidowano wiele barier ograniczających proces eksportowy,…

Kontakt Kontakt z Międzynarodowymi Specjalistami