Informacje o spółce

Nazwa firmy:
DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

Wpisana do rejestru:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer 000047237

NIP:
5270022391

Adres:
ul. Wirazowa 37
02-158 Warszawa

Komisja Europejska ustanowiła internetową platformę rozwiązywania sporów (platforma ODR) dostępną pod adresem webgate.ec.europa.eu/odr. Konsumenci mogą tam składać skargi dotyczące nabycia online towarów lub usług.