Odprawa celna krok po kroku
dla osób fizycznych

Przesyłki spoza Unii Europejskiej muszą przejść odprawę celną. Szybka odprawa celna jest możliwa jeżeli mamy informacje potrzebne do zgłoszenia przesyłki.

Z tej strony dowiesz się:

 • Jak wygląda proces celny w DHL Express
 • Jakie dokumenty potrzebujemy od Ciebie, żeby zapewnić zgodność z przepisami
 • Jak wyglądają poprawnie wypełnione dokumenty pozwalające na odprawę

Poznaj proces celny w DHL, dzięki temu odprawa celna Twoich przesyłek zagranicznych będzie przebiegała sprawnie.

Jak wygląda proces celny w DHL Express?

Poprawne i kompletne dokumenty są najważniejsze dla sprawnej odprawy celnej. Komplet informacji pozwala na przeprowadzenie odprawy bez kontaktowania się z Tobą. W niektórych przypadkach będziemy potrzebowali uzupełnić informację – wtedy skontaktujemy się z Tobą.

video
DHL

Upoważnienie dla DHL Express

Twoja przesyłka zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga odprawy celnej. Nasi międzynarodowo wykwalifikowani specjaliści zajmą się wszystkimi formalnościami, jednak potrzebujemy od Ciebie upoważnienie.

Co należy zrobić?

Pobierz i wypełnij dokument dostępny poniżej, a następnie prześlij go nam. Jeśli masz wątpliwości jak poprawnie wypełnić upoważnienie, przygotowaliśmy wzór, który pokazuje jak to zrobić.

Jak przesłać nam upoważnienie?

Możesz go samodzielnie wysłać do nas pocztą lub zamówić kuriera DHL Express.

Dokumenty do odprawy celnej

Poniżej widzisz wzór faktury, która najczęściej towarzyszy przesyłce i pozwala przeprowadzić odprawę celną. Przejdź przez poniższą listę, klikając w numery punktów. Wyświetli się informacja jakie informacje powinny być umieszczone na fakturze.

faktura
1

Nazwa dokumentu

Nazwa wynika z charakteru transakcji handlowej

 • w przypadku transakcji kupna sprzedaży dokument powinien nosić nazwę: faktura handlowa / commercial invoice / invoice
 • w przypadku, jeśli zamówiony towar to próbki lub prezenty, dokument powinienem nosić nazwę: faktura proforma / proforma invoice / non commercial invoice

 

2

Numer faktury

Dokument powinien posiadać swój unikalny numer.

3

Dane sprzedającego / nadawcy 

Pole o nazwie „Nadawca” powinno zawierać poprawne dane eksportera lub nadawcy.

4

Dane kupującego / odbiorcy

Czyli dane takie jak imię i nazwisko oraz adres.

5

Szczegółowy opis towaru

Aby odprawić przesyłkę musimy mieć informacje o zawartości przesyłki. Opis towaru musi zawierać informację o tym co jest przewożone.
Czasami pytamy odbiorców o dokładny opis zawartości w języku polskim (tzw. tłumaczenie faktury), który powinien umożliwić odpowiedź na pytania:

 • Co to jest? Co to za towar?
 • Z czego jest wykonany?
 • Do czego służy?

 

6

Kod towaru wg HS (Systemu Harmonizowanego)

Jest pomocny określeniu taryfy celnej dla danego towaru.

Co to jest kod towaru wg HS?

7

Ilość towaru

Potrzebujemy wiedzieć jaka ilość towaru znajduje się w przesyłce. Tu niezbędne jest oznaczenie odpowiedniej jednostki miary. Na przykład:

 • 100 szt.
 • 25 kg
 • 10 m2
8

Cena jednostkowa towaru

9

Całkowita wartość towaru

Pozycje na fakturze powinny mieć określoną jednostkę miary oraz poprawną cenę jednostkową. w przypadku braku danych lub faktury zastąpić jeż może np. potwierdzenie zamówienia (zobacz przykład).

 

10

Koszt transportu

Jeśli podczas zakupu opłaciłeś jednocześnie transport przesyłki, sprawdź czy ta informacja jest zawarta na fakturze oraz czy wartość kosztów wysyłki jest prawidłowa.

Jeśli nie posiadasz informacji o wysokości kosztów transportu, zostaną one przyjęte wg. cennika IATA – jeśli to akceptujesz to nie musisz podejmować żadnych działań. Jeśli nie – prześlij nam fakturę z wyszczególnionymi / poprawnymi kosztami transportu (Ważne – koszt transportu do celów odprawy celnej nie może wynosić „0” (zero).)

11

Całkowita wartość faktury i symbol waluty

To suma wartości towaru oraz kosztów transportu.

Istotny jest trzy literowy kod waluty w jakiej dokonałeś transakcji (np. USD, GBP, NOK, CHF, EUR, PLN)

12

Informacje dodatkowe (opcjonalnie)

np.:

Nazwa dokumentu

Nazwa wynika z charakteru transakcji handlowej

 • w przypadku transakcji kupna sprzedaży dokument powinien nosić nazwę: faktura handlowa / commercial invoice / invoice
 • w przypadku, jeśli zamówiony towar to próbki lub prezenty, dokument powinienem nosić nazwę: faktura proforma / proforma invoice / non commercial invoice

 

Numer faktury

Dokument powinien posiadać swój unikalny numer.

Dane sprzedającego / nadawcy 

Pole o nazwie „Nadawca” powinno zawierać poprawne dane eksportera lub nadawcy.

Dane kupującego / odbiorcy

Czyli dane takie jak imię i nazwisko oraz adres.

Szczegółowy opis towaru

Aby odprawić przesyłkę musimy mieć informacje o zawartości przesyłki. Opis towaru musi zawierać informację o tym co jest przewożone.
Czasami pytamy odbiorców o dokładny opis zawartości w języku polskim (tzw. tłumaczenie faktury), który powinien umożliwić odpowiedź na pytania:

 • Co to jest? Co to za towar?
 • Z czego jest wykonany?
 • Do czego służy?

 

Kod towaru wg HS (Systemu Harmonizowanego)

Jest pomocny określeniu taryfy celnej dla danego towaru.

Co to jest kod towaru wg HS?

Ilość towaru

Potrzebujemy wiedzieć jaka ilość towaru znajduje się w przesyłce. Tu niezbędne jest oznaczenie odpowiedniej jednostki miary. Na przykład:

 • 100 szt.
 • 25 kg
 • 10 m2

Cena jednostkowa towaru

Całkowita wartość towaru

Pozycje na fakturze powinny mieć określoną jednostkę miary oraz poprawną cenę jednostkową. w przypadku braku danych lub faktury zastąpić jeż może np. potwierdzenie zamówienia (zobacz przykład).

 

Koszt transportu

Jeśli podczas zakupu opłaciłeś jednocześnie transport przesyłki, sprawdź czy ta informacja jest zawarta na fakturze oraz czy wartość kosztów wysyłki jest prawidłowa.

Jeśli nie posiadasz informacji o wysokości kosztów transportu, zostaną one przyjęte wg. cennika IATA – jeśli to akceptujesz to nie musisz podejmować żadnych działań. Jeśli nie – prześlij nam fakturę z wyszczególnionymi / poprawnymi kosztami transportu (Ważne – koszt transportu do celów odprawy celnej nie może wynosić „0” (zero).)

Całkowita wartość faktury i symbol waluty

To suma wartości towaru oraz kosztów transportu.

Istotny jest trzy literowy kod waluty w jakiej dokonałeś transakcji (np. USD, GBP, NOK, CHF, EUR, PLN)

Informacje dodatkowe (opcjonalnie)

np.:

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Twoja przesyłka zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga odprawy celnej. Nasi wykwalifikowani specjaliści zajmą się wszystkimi formalnościami – do tych czynności, w niektórych przypadkach potrzebne jest Twoje upoważnienie:
Dedykowany dokument jest:

 • upoważnieniem innego podmiotu, w tym przypadku DHL Express, do reprezentowania przed organami administracji publicznej.
 • może być udzielone na czas stały lub określony.

Więcej o upoważnieniu

Tak, zamiast faktury w tym przypadku może być zamówienie. Ważne jest, żeby zawierało dane dotyczące zamówionego towaru oraz warunków lub kosztów dostawy. Powinno korelować z potwierdzeniem zapłaty.

Jeśli do przesyłki dla odbiorcy indywidualnego jest dołączona faktura proforma to może nie być możliwości wyegzekwowania faktury handlowej od dostawcy. Zamiast tego warto poprosić o dostarczenie właśnie zamówienia.

Jeśli do zgłoszenia jest dołączone zamówienie na którym nie ma zaprezentowanych danych sprzedającego to do zgłoszenia można wykorzystać dane podmiotu wysyłającego widniejące na liście przewozowym AWB.

Tak, dane kupującego są ważne dla prawidłowej odprawy celnej.

W przypadku gdy przesyłka jest nadana z adresem doręczenia w miejscu pracy, ważne jest aby ten fakt został rozpoznany w momencie wysyłania awizacji.

 

Dostawy dla osób fizycznych mogą korzystać z kilku przywilejów:

 • Zgłoszenia przesyłek o wartości do 150 Euro
 • Towary w postaci żywności przetworzonej lub przeznaczony do kontaktu z żywnością  – bez obowiązku granicznej kontroli sanitarnej.
 • Możliwość odprawy małych ilości towarów odzwierzęcych bez kontroli weterynaryjnej.

W przypadku gdy odbiorca indywidualny nie dostarczy zamówienia oraz potwierdzenia przelewu za zakup a wartość przesyłki przekracza 150 Euro – wymagane jest upoważnienie bezpośrednie. W tym przypadku odbiorca jest obciążony kosztami prowizji oraz opłaty skarbowej.

Jeśli faktura jest zastąpiona przez zamówienie to wystarczy że ma ono jakiś identyfikator. Brak numeru faktury nie dyskwalifikuje dokumentu.

Uwaga w przypadku zakupów indywidualnych kupujący często nie ma możliwości wpłynięcia na dostawcę. Jeśli na zamówieniu nie ma daty ale znajduje się ona w stopce lub nazwie pliku lub wydruku z strony www to nie ma przeszkód żeby przyjąć go jako data zawarcia transakcji.

Czasami zdarza się, że potrzebujemy od Ciebie tłumaczeń faktury. Ta jest niezbędnym dokumentem do wykonania odprawy celnej. Na jej podstawie dokonamy zgłoszenia Twojej przesyłki do Urzędu Celnego. Abyśmy mogli rozpocząć proces odprawy, potrzebujemy dokładnej informacji o zawartości adresowanej do Ciebie przesyłki.

Jeżeli faktura dołączona przez nadawcę do przesyłki, posiada precyzyjny dla nas opis towaru, to z tłumaczeniem poradzimy sobie sami. Natomiast jeżeli będziemy mieć wątpliwości, to Ty masz obowiązek zadeklarować nam co jest zawartością przesyłki.

Jak przygotować tłumaczenie faktury?

Opisz w języku polskim rodzaj towaru, który jest w przesyłce.

 • Nie musisz wysyłać faktury do tłumacza przysięgłego – możesz ją przetłumaczyć samodzielnie.
 • Nie używaj określeń ogólnych (np. próbki, części, elementy, materiały).
 • Opisz towary dokładnie i wyczerpująco, ważna jest także informacja z czego są wykonane oraz jakie jest ich zastosowanie – im dokładniej to zrobisz, tym mniej pytań do Ciebie będzie miał Urząd Celny i Agencja Celna DHL.
 • Przykład prawidłowego tłumaczenia to „damska koszulka bawełniana” „gumowa uszczelka do drzwi”

W rozumieniu przepisów celnych prezentem może być wymiana pomiędzy 2 osobami fizycznymi i występują okazjonalnie.

Jeśli wartość prezentu jest do 45 euro konieczne jest dostarczenie nam faktury proforma. Jeśli jednak wartość przekracza 45 EUR wówczas potrzebujemy oświadczenie, dlaczego nie posiadasz kopii zamówienia oraz potwierdzenia płatności.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po cłach i podatkach.

1 lipca 2021r. Unia Europejska zmieniła zasady naliczania podatku VAT na produkty zakupione poza Unią Europejską (np. towary z Chin, USA czy GB). Oznacza to, że przepisy nie dotyczą tylko DHL Express, a również wszystkich firm dostarczających międzynarodowe przesyłki spoza UE.

Więcej informacji

Opłaty w imporcie to najczęściej suma cła oraz podatku VAT. Podstawą do obliczenia tych należności jest Wartość celna, czyli suma wartości towaru i kosztów jego dostarczenia (transport, pakowanie, ubezpieczenie).

Więcej informacji

Sprawdź nasz przewodnik po cłach i podatkach dla odbiorców indywidualnych.