Wiedza celna

Jak przygotować tłumaczenie faktury?

Faktura dołączona do towaru podlegającego odprawie celnej jest niezbędnym dokumentem do wykonania odprawy celnej.

Do wykonania odprawy celnej potrzebujemy dokładnej, pisemnej informacji o zawartości adresowanej do Ciebie przesyłki.

Tłumaczenie faktury

Opisz w języku polskim rodzaj towaru na kopii faktury, którą od nas otrzymasz.

  • Nie musisz wysyłać faktury do tłumacza przysięgłego – możesz ją przetłumaczyć samodzielnie.
  • Nie używaj określeń ogólnych (np. „próbki” lub „materiały reklamowe“).
  • Opisz towary dokładnie i wyczerpująco (np. „katalogi”, „broszury”, „długopisy”, „kalendarze”; ważna jest także informacja z czego są wykonane) – im dokładniej to zrobisz, tym mniej pytań do Ciebie będzie miał Urząd Celny i Agencja Celna DHL.
  • Na dokumencie musi znaleźć się Twój czytelny podpis.

Jeżeli faktura otrzymana od Nadawcy różni się od faktury otrzymanej od nas w awizacji, koniecznie poinformuj nas o tym. Umożliwi nam to poprawne wykonanie odprawy celnej i nie spowoduje opóźnienia dostawy, a Ciebie nie narazi na dodatkowe koszty. Szczególną uwagę zwróć na kwotę, opis zawartości, dane nadawcy i odbiorcy.