PRZESYŁKI MIĘDZYNARODOWE
USŁUGI CELNE
Usługi
międzynarodowe
Usługi
SameDay
Rozwiązania
dla branż
Usługi
dodatkowe i dopłaty
Usługi
celne

Usługi celne

Szeroki zakres usług celnych w eksporcie i imporcie. Pośrednictwo celne zapewnione przez międzynarodowych specjalistów od szybkiej odprawy celnej!

Usługa
Opis
Cena netto / brutto
Nierutynowa odprawa celna
Stosowana w wybranych krajach przy przywozie towarów, dla których łączna deklarowana wartość lub ciężar przekracza ustalone przez docelowy Urząd Celny wartości lub z powodu innych wymogów regulacyjnych gdzie towary nie są objęte standardowymi procedurami dotyczącymi zbiorczych odpraw i wymagają indywidualnego zgłoszenia. DHL Express zastosuje opłatę także w sytuacji, gdy Klient zażąda odprawy indywidualnej w przypadku, kiedy przesyłka kwalifikuje się do odprawy na zgłoszeniu zbiorczym.
45 PLN za przesyłkę / 55,35 PLN brutto
Cła i podatki importer
Na rzecz Klienta DHL dokonuje odprawy celnej przesyłki w miejscu przeznaczenia i wystawi fakturę za wszelkie należne cła importowe, podatki i opłaty regulacyjne. Płatnikowi zostanie naliczona dodatkowa opłata w oparciu o stawkę ryczałtową lub procent opłat celno-podatkowych.
2,5% wartości opłat celno-podatkowych, nie mniej niż 69 PLN za przesyłkę / 84,87 PLN brutto
Powiadomienie brokera
Na życzenie klienta, dokumenty do odprawy celnej są przekazane do wskazanego przez klienta brokera celem dokonania odprawy celnej towaru. Po dokonaniu odprawy celnej DHL Express dostarczy przesyłkę do miejsca przeznaczenia. DHL Express nie ponosi odpowiedzialności za czas potrzebny brokerowi do odprawy przesyłki, za terminowość składania dokumentów do odprawy celnej ani za czas trwania danej odprawy celnej.
45 PLN za przesyłkę / 55,35 PLN brutto
Magazynowanie
Usługa obejmująca magazynowanie przesyłki w magazynie DHL Express. Obowiązuje po upływie trzech dni kalendarzowych od daty przybycia przesyłki lub powiadomienia brokera. Ma zastosowanie, gdy odprawa celna jest możliwa, a dalsze magazynowanie wynika z decyzji Klienta lub z faktu oczekiwania na dostarczenie przez Odbiorcę / Importera dokumentów lub informacji potrzebnych do przeprowadzenia odprawy celnej oraz/lub gdy po odprawie celnej doręczenie wraz z zapłatą za należności celno-podatkowe zostało wstrzymane na życzenie Klienta.
48 PLN za przesyłkę i 0,97 PLN za kg, za dzień (naliczane po trzech dniach kalendarzowych) / 59,04 PLN brutto za przesyłkę i 1,19 PLN brutto za kg za dzień
Tranzyt pod dozorem celnym
Przesyłka pod dozorem celnym ma miejsce, kiedy DHL zostaje poproszony o przeniesienie nie będących dokumentami dóbr pochodzenia zagranicznego do lokacji innej niż standardowy gateway DHL. Transport pod dozorem celnym ma zazwyczaj miejsce wewnątrz kraju, bądź obszaru celnego i kiedy jest wymagany przed ostateczną odprawą celną przez importera, bądź wyznaczonego brokera. Transport pod nadzorem celnym dotyczy zarówno importu, jak i eksportu przesyłek, zawsze kiedy DHL jest zobligowany do otworzenia, obsłużenia , bądź zgłoszenia jakiejkolwiek formy tranzytu celnego za swoim poręczeniem.
218 PLN za przesyłkę / 268,14 PLN brutto
Korekta po odprawie celnej
DHL może skorygować zadeklarowaną wartość, kod towaru, kraj pochodzenia lub informacje o warunkach handlowych po odprawie importowej towarów, aby poprawić lub doprecyzować informacje przesłane wcześniej do urzędu celnego. Modyfikacje są również konieczne, gdy dane importowe, takie jak numer VAT, są w deklaracji nieprawidłowe.
242 PLN za zgłoszenie celne / 297,66 PLN brutto
Odprawa wielu pozycji
Usługa umożliwiająca odprawę celną wielu pozycji taryfowych. Opłata wystąpi jeśli w zgłoszeniu będzie łącznie więcej jak pięć pozycji wynikających z różnych taryf celnych i/lub krajów pochodzenia i będzie naliczona za każdą pozycję powyżej piątej.
23 PLN za pozycję / 28,29 PLN brutto
Deklaracja eksportowa
Na życzenie klienta deklaracja eksportowa wymagana do wystawienia komunikatu IE599. Usługa ma również zastosowanie w przypadku lokalnych przepisów prawa w kraju nadania, które wymagają, aby określone rodzaje towarów lub towary przekraczające określoną wartość lub wagę były deklarowane w eksporcie dla potrzeb urzędu celnego.
45 PLN za przesyłkę / 55,35 PLN brutto
Przekazanie do brokera
Na wniosek nadawcy lub importera, przesyłka jest przekazywana do wybranego przez klienta brokera zgodnie z wymaganiami celnymi. DHL Express nie tylko przekaże niezbędną do odprawy celnej dokumentację, ale również przesyłkę do miejsca wskazanego brokera. Broker jest odpowiedzialny za doręczenie przesyłki do klienta po dokonaniu odprawy celnej.
194 PLN za przesyłkę / 238,61 PLN brutto
Świadectwo pochodzenia w eksporcie
Przygotowanie w imieniu klienta i na jego koszt dokumentu potwierdzającego pochodzenie towaru na bazie przedstawionych przez klienta dokumentów. Legalizacja dokumentu w lokalnym Urzędzie Celnym. Typowe przykłady to: EUR1, Form A, lub ATR1. Usługa dostępna w wybranych agencjach celnych.
23 PLN za dokument / 28,29 PLN brutto
Autoryzacja odprawy celnej
Jeśli importer wyraźnie zażyczył sobie kontaktu przed rozpoczęciem procesu odprawy celnej, DHL skontaktuje się przed jej rozpoczęciem z importerem w celu uzyskania zgody na odprawę, bądź uzyskania dalszych instrukcji. Dzięki temu często udaje się upewnić, że wszystkie dokumenty potrzebne do odprawy są prawidłowo sporządzone i kompletne.
45 PLN za przesyłkę / 55,35 PLN brutto
Rewizja wstępna przesyłki
Rewizja wstępna przesyłki na życzenie klienta w celu uzyskania pewności co do zawartości przesyłki.
97 PLN / 119,31 PLN brutto
Czasowy import/eksport
Na życzenie klienta DHL przeprowadzi procedurę odprawy czasowej towarów w imporcie lub eksporcie poprzez złożenie wymaganych przez Urząd Celny dokumentów, min. takich jak karnet ATA lub pozwolenie na procedury
194 PLN / 238,61 PLN brutto
Pobierz cennik (PDF)

Zobacz również

Usługi transportowe

Usługi transportu międzynarodowego siecią lotniczą i drogową dedykowane do transportu dokumentów, przesyłek oraz palet.

Usługi dodatkowe

Od ubezpieczenia poprzez dostawy do określonej godziny czy elastyczne opcje odbioru i dostawy.

Obsługa celna

Dowiedz się więcej o obsłudze celnej, procesie odprawy aby umożliwić szybką odprawę.

Image background
UMOWA DLA FIRM
ROZWIĄZANIA NA MIARĘ TWOJEGO BIZNESU
SPRAWDŹ OFERTĘ