DHL Zielona Logistyka - DHL Express
Misja Zerowa Emisja
Do 2050 roku planujemy zneutralizować naszą emisję CO₂ do zera
Wierzymy, że naszym obowiązkiem jest dawanie przykładu dla branży i bycie liderem w dziedzinie zrównoważonego lotnictwa.
Nieustannie minimalizujemy nasz wpływ na środowisko naturalne poprzez zmniejszanie śladu węglowego naszej działalności i ustanawianie najwyższych standardów społecznych i korporacyjnych.

Przez lata wielokrotnie przedefiniowaliśmy logistykę, od wprowadzenia pierwszego ekologicznego produktu w branży do bycia pierwszą firmą logistyczną, która zobowiązała się osiągnąć zerowy poziom emisji. Nasz wpływ będzie jeszcze większy, jeśli połączymy siły z Tobą. Wytyczając kierunek, wprowadziliśmy innowacyjne ekologiczne rozwiązania logistyczne, aby uczynić Twoje łańcuchy dostaw bardziej zrównoważonymi i pomóc w osiągnięciu celów środowiskowych.
Działania na rzecz ochrony klimatu są integralną częścią naszej pracy od 2008 roku
+100 MLN KM
POKONANYCH Z WYKORZYSTANIEM POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
Niezwykle istotnym elementem minimalizowania naszego wpływu na środowisko naturalne jest wymiana floty na wariant niskoemisyjny, dlatego dążymy do elektryfikacji 60% pojazdów do 2030 roku.
+90%
ENERGII WYTWARZANEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
Równolegle do elektryfikacji floty wyposażamy jednostki DHL w ładowarki, które dostarczą prąd naszym e-pojazdom oraz stosujemy nowoczesne rozwiązania w naszych budynkach – m.in. fotowoltaika, woda deszczowa.
+70 000
CERTYFIKOWANYCH SPECJALISTÓW GOGREEN NA CAŁYM ŚWIECIE
Do 2025 roku przeszkolimy 100% pracowników w ramach programu GoGreen Specialist, aby rozumieli naszą misję i aktywnie działali na rzecz optymalizacji naszych usług.
Szymon Deluga
Transport lotniczy emituje najwyższy procent całkowitej emisji dwutlenku węgla generowanej przez DHL Express, dlatego tak ważne są nasze proekologiczne działania w tym obszarze. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w lotnictwie o zaledwie 2,1% to ekwiwalent sadzenia 8,4 miliona drzew rocznie!

Na przestrzeni lat nasza firma wielokrotnie wprowadzała przełomowe rozwiązania w sektorze logistyki, począwszy od opracowania pierwszego ekologicznego produktu po zyskanie miana pierwszej firmy logistycznej, która zobowiązała się do całkowitego zneutralizowania poziomu emisji CO₂. Obecnie oferujemy najbardziej kompleksowe portfolio ekologicznych rozwiązań logistycznych w branży.
Szymon Deluga | Menadżer ds. Projektów Operacyjnych
Zielone rozwiązania – korzystne dla środowiska, korzystne dla biznesu.
Alice – pierwszy w pełni elektryczny samolot towarowy
Dekarbonizacja działalności to jeden z głównych filarów naszej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju, dlatego elektryfikacja każdego rodzaju transportu odgrywa dla nas kluczową rolę. Jako pierwsza firma logistyczna na świecie zamówiliśmy dwanaście w pełni elektrycznych samolotów towarowych „Alice” firmy Eviation. E-samoloty cargo mają uzupełnić flotę DHL Express w 2027 roku.
Rozwój innowacji
i inteligentnej logistyki
Na całym świecie nieustannie testujemy nowe, przyjazne środowisku technologie. W ramach inicjatywy GoGreen regularnie inwestujemy w wymianę floty na e-vany oraz elektryczne rowery dostawcze. Nieustannie rozwijamy i unowocześniamy inteligentne rozwiązania logistyczne – w Chinach wdrożyliśmy już innowacje umożliwiające dostarczanie przesyłek za pomocą dronów na ostatnim etapie łańcucha dostaw.
Zrównoważone
Paliwa Lotnicze (SAF)
Zrównoważone paliwo lotnicze (SAF) jest wytwarzane z bardziej przyjaznych dla środowiska źródeł, takich jak zużyty olej spożywczy lub odpady leśne i rolnicze. Wykorzystując je, możemy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych nawet o 80% w porównaniu z tradycyjnymi paliwami kopalnymi. W ramach rozwiązania GoGreen Plus umożliwiamy naszym klientom inwestycję w redukcję emisji CO2 dla wszystkich przesyłek ekspresowych w transporcie lotniczym.
Program optymalizacji (zmniejszenia) zużycia paliwa
Prowadzimy program wyważania samolotów. Odpowiednie wyważenie mierzone jest współczynnikiem CG (Center of Gravity – środek ciężkości). Zwiększa ono sprawność aerodynamiczną samolotu, powodując zmniejszenie oporu lotu i zużycia paliwa. Każdego dnia nasi specjaliści pracują nad tym, aby załadunki były wykonywane w optymalny sposób. Podejmowane kroki pozwalają na ograniczenie zużycia paliwa, a co za tym idzie ograniczenie emisji CO2.
Mamy dobrą energię!
Działamy zgodnie z istniejącymi światowymi standardami i normami:
ISO 50001
ISO 50001
ISO 14001
ISO 14001
Certyfikat zielonej energii
Certyfikat zielonej energii
Oszczędzaj mile,
papier i paliwo.
Ty też możesz wysyłać bardziej ekologicznie dzięki DHL Express i kompensować emisję CO2! Pomożemy Ci znaleźć najlepsze dźwignie redukcji emisji dwutlenku węgla dla Twojego łańcucha dostaw.
Tomasz Buraś
Jesteśmy wiodącym dostawcą usług logistycznych na świecie, zależy nam więc nie tylko na dostarczaniu bardziej zrównoważonych i przyjaznych środowisku rozwiązań, ale również kreowaniu trendów dla całej branży. Naszą misją jest łączenie ludzi i poprawianie jakości ich życia, właśnie dlatego podejmujemy wiele działań, by jako DHL osiągnąć zerową emisję CO2 do 2050 roku. Inwestujemy przy tym m.in. w ekologiczne rozwiązania i stawiamy na czyste środki transportu.
Tomasz Buraś | Prezes zarządu DHL Express Poland