DLA BIZNESU
USŁUGI DODATKOWE I DOPŁATY
Usługi
międzynarodowe
Usługi
SameDay
Rozwiązania
dla branż
Usługi
dodatkowe i dopłaty
Usługi
celne

Usługi dodatkowe

Poznaj rozwiązania i usługi dodatkowe dedykowane do transportu międzynarodowego. Od ubezpieczenia poprzez dedykowane odbiory, gwarantowane godziny dostaw czy opcje związane z płatnościami.

Usługa
Opis
Cena netto
Doręczenie przed 9:00
Usługa doręczenia przesyłek przed godziną 9:00 z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy do większości centrów biznesowych w Europie, Afryce, Azji, Amerykach i na Bliskim Wschodzie. Doręczenia są objęte gwarantowanym zwrotem opłaty wg warunków gwarancji zwrotu pieniędzy DHL Express. Usługa jest dostępna dla elementów przesyłki (maksymalnie 10 elementów na przesyłkę) nie przekraczających 30 kg i wagi przesyłki do 300 kg.
156 PLN za przesyłkę
Doręczenie przed 10:30 (do USA)
Usługa doręczenia przesyłek przed godziną 10:30 z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy do większości centrów biznesowych w USA. Doręczenia są objęte gwarantowanym zwrotem opłaty wg warunków gwarancji zwrotu pieniędzy DHL Express. Usługa jest dostępna dla elementów przesyłki (maksymalnie 10 elementów na przesyłkę) nie przekraczających 30 kg i wagi przesyłki do 300 kg.
45 PLN za przesyłkę
Doręczenie przed 12:00
Usługa doręczenia przesyłek przed godziną 12:00 z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy do większości centrów biznesowych w Europie, Afryce, Azji, Amerykach i na Bliskim Wschodzie. Doręczenia są objęte gwarantowanym zwrotem opłaty wg warunków gwarancji zwrotu pieniędzy DHL Express. Usługa jest dostępna dla elementów przesyłki (maksymalnie 10 elementów na przesyłkę) nie przekraczających 70 kg i wagi przesyłki do 300 kg.
23 PLN za przesyłkę
Ubezpieczenie
Polecamy kompleksową ochronę wartości twoich przesyłek, zapewniającą spokój ducha w losowych przypadkach fizycznego uszkodzenia, zagubienia lub zniszczenia przesyłki.
1% zadeklarowanej wartości,
nie mniej niż 52 PLN za przesyłkę
Rozszerzona odpowiedzialność za dokumenty
Usługa pozwala rozszerzyć standardową odpowiedzialność DHL Express przy wysyłce cennych dokumentów, takich jak np. paszporty, wnioski wizowe czy certyfikaty i odzyskać w razie utraty lub uszkodzenia takich dokumentów, ustaloną, stałą kwotę odszkodowania równą 1700 PLN.
23 PLN za przesyłkę
Bezpośredni podpis
Jeśli wysyłasz ważne dokumenty lub przesyłki o wysokiej wartości, możesz poprosić DHL Express o uzyskanie bezpośredniego podpisu od odbiorcy lub upoważnionego przez odbiorcę przedstawiciela w momencie realizowania dostawy. Firma DHL Express zapewnia, że przesyłka nie zostanie skierowana lub dostarczona pod inny adres niż ten podany przez nadawcę na liście przewozowym.
23 PLN za przesyłkę
Podpis osoby pełnoletniej
Na życzenie Klienta DHL uzyska podpis osoby pełnoletniej pod wskazanym adresem dostawy. Jeśli ze względów prawnych konieczne jest potwierdzenie wieku odbiorcy, DHL może zażądać okazania ważnego dokumentu tożsamości.
24 PLN za przesyłkę
Powiadomienie werbalne
Na życzenie nadawcy DHL Express aktywnie informuje go telefoniczne o doręczeniu przesyłki w kraju odbioru. Usługa dostępna odpłatnie w Dziale Obsługi Klienta DHL Express lub bezpłatnie poprzez narzędzia elektroniczne DHL Express.
23 PLN za przesyłkę
Potwierdzenie doręczenia (POD)
Usługa umożliwiająca doręczenie do nadawcy (na jego życzenie) potwierdzenia doręczenia przesyłki w postaci dokumentu w formie papierowej ze skanem podpisu odbiorcy. Usługa dostępna odpłatnie w Dziale Obsługi Klienta DHL, w okresie do 90 dni od dnia doręczenia przesyłki.
23 PLN za przesyłkę
Doręczenie na adres prywatny
Klienci wysyłający przesyłki na adresy prywatne (mieszkania, domy, rezydencje) mogą aktywować, poprzez określenie adresu dostawy jako adresu prywatnego, zarządzenie doręczeniem przez odbiorcę. W przypadku przesyłek na adres prywatny, DHL Express proaktywnie powiadomi odbiorcę poprzez SMS lub e-mail o statusie przesyłki i szacowanej dacie doręczenia. Odbiorca może zarządzić dostawą swojej przesyłki wybierając najlepszą dla siebie opcję dostawy z wykorzystaniem nowoczesnego rozwiązania On Demand Delivery.
23 PLN za przesyłkę
GoGreen Plus
Nasza usługa GoGreen Plus pozwala wdrożyć ekologiczną logistykę poprzez finansowanie działań na rzecz obniżenia emisyjności w sektorze naszej działalności oraz poprzez zmniejszenie emisji CO2 w ramach własnego łańcucha dostaw. Osiągamy to stosując zrównoważone paliwo lotnicze (SAF). Jest to nie tylko korzystne dla środowiska, ale może również przynieść korzyści Tobie, pomagając Ci w raportowaniu emisji CO2.
minimum 0,87 PLN za kg
Opakowanie typu A4 foliopak
Oferujemy bezpłatne opakowania firmowe DHL, jak koperty kartonowe i foliowe oraz pudełka, gdy nadajesz przesyłki DHL. Opłaty mogą zostać naliczane, gdy Klient jednorazowo zamówi opakowania w DHL Express pakowane w zestawach (zestaw zawierać może 10,20,50 lub 100 sztuk opakowań). Więcej informacji na https://oso.dhl.com/
97 PLN za 100 sztuk
Opakowanie typu A3 foliopak
Oferujemy bezpłatne opakowania firmowe DHL, jak koperty kartonowe i foliowe oraz pudełka, gdy nadajesz przesyłki DHL. Opłaty mogą zostać naliczane, gdy Klient jednorazowo zamówi opakowania w DHL Express pakowane w zestawach (zestaw zawierać może 10,20,50 lub 100 sztuk opakowań). Więcej informacji na https://oso.dhl.com/
97 PLN za 50 stuk
Opakowanie BOTTLE BOX, BOX 1 do 4
Oferujemy bezpłatne opakowania firmowe DHL, jak koperty kartonowe i foliowe oraz pudełka, gdy nadajesz przesyłki DHL. Opłaty mogą zostać naliczane, gdy Klient jednorazowo zamówi opakowania w DHL Express pakowane w zestawach (zestaw zawierać może 10,20,50 lub 100 sztuk opakowań). Więcej informacji na https://oso.dhl.com/
57 PLN za 20 sztuk
Opakowanie TUBE 3 i 4, BOX 5
Oferujemy bezpłatne opakowania firmowe DHL, jak koperty kartonowe i foliowe oraz pudełka, gdy nadajesz przesyłki DHL. Opłaty mogą zostać naliczane, gdy Klient jednorazowo zamówi opakowania w DHL Express pakowane w zestawach (zestaw zawierać może 10,20,50 lub 100 sztuk opakowań). Więcej informacji na https://oso.dhl.com/
120 PLN za 20 sztuk
Opakowanie BOX 6 do 8
Oferujemy bezpłatne opakowania firmowe DHL, jak koperty kartonowe i foliowe oraz pudełka, gdy nadajesz przesyłki DHL. Opłaty mogą zostać naliczane, gdy Klient jednorazowo zamówi opakowania w DHL Express pakowane w zestawach (zestaw zawierać może 10,20,50 lub 100 sztuk opakowań). Więcej informacji na https://oso.dhl.com/
120 PLN za 10 sztuk
Duty Tax Paid
Usługa umożliwiająca opłacenie kosztów odprawy celnej (cła,podatku i innych opłat, które mogą zostać naliczone) przez Nadawcę lub stronę trzecią, dzięki czemu nie ponosi ich Odbiorca. Usługa dostępna na życzenie nadawcy.
2% opłat celno-podatkowych,
min 71 PLN
Neutral Delivery
Usługa przeznaczona dla Importerów sprowadzających towary, które mają być dostarczone do odbiorców bez informacji o ich wartości. Przesyłka jest dostarczana do odbiorcy bez faktury handlowej.
23 PLN za przesyłkę
Zmiana płatnika
Usługa umożliwiająca dokonanie zmiany płatnika na życzenie klienta. Po wystawieniu faktury zmiana płatnika może nastąpić na podstawie pisemnej prośby klienta posiadającego konto w DHL Express. Usługa jest dostępna do 80 dni kalendarzowych od momentu nadania przesyłki.
54 PLN za każdą fakturę
Wymiana bezdokumentowa
Umożliwia nadawcy wysyłkę dokumentów do zgłoszenia celnego, takich jak faktury celne drogą elektroniczną bezpośrednio do DHL Express przy użyciu dedykowanego rozwiązania. Rozwiązanie eliminuje potrzebę drukowania dokumentów. Mogą obowiązywać specyficzne dla danego kraju ograniczenia lub limity wartości.
usługa bezpłatna
Elektroniczne potwierdzenie doręczenia (ePOD)
Usługa umożliwiająca otrzymanie potwierdzenia doręczenia w postaci elektronicznego dokumentu ze skanem podpisu odbiorcy. Usługa dostępna bezpłatnie w narzędziu DHL ProView oraz na mydhl.express.dhl w okresie do 90 dni od dnia doręczenia przesyłki.
usługa bezpłatna
eFaktura
Faktura w wersji elektronicznej, będąca odpowiednikiem faktury papierowej. eFaktura to wielofunkcyjny, bezpieczny oraz łatwy w użyciu serwis. Umożliwia otrzymywanie e-mailem informacji o wystawionej fakturze, a także wyświetlanie i pobranie skanów listów przewozowych do zafakturowanych przesyłek. Aktywacja eFaktury oraz dostęp do niej jest możliwy na stronie mybill.dhl.com.
usługa bezpłatna
Doręczenie do sąsiada
Odbiorca upoważnia DHL Express do pozostawienia przesyłki u wskazanego przez siebie sąsiada, który odbierze przesyłkę w jego imieniu. Odbiorca wskazuje imię, nazwisko oraz adres sąsiada/ochroniarza/recepcji budynku. Usługa jest dostępna dla odbiorcy bezpłatnie za pomocą narzędzia On Demand Delivery (ODD) przed lub po nieudanej próbie doręczenia przesyłki.
usługa bezpłatna
Zweryfikowane doręczenie
Na życzenie nadawcy DHL zweryfikuje dostarczenie przesyłki do odbiorcy za pomocą unikalnego elektronicznego tokena uwierzytelniającego w postaci kodu QR.
23 PLN za przesyłkę
Doręczenie bez podpisu
Na życzenie odbiorcy DHL jest upoważniony do pozostawienia przesyłki w wyznaczonym miejscu bez podpisu na dowodzie doręczenia. Usługa wybierana jest poprzez narzędzie On Demand Delivery ODD przed lub po nieudanej próbie doręczenia. Kurier doręczający otrzymuje instrukcję . Wybrani klienci mogą również wstępnie zarezerwować usługę NSR – no signature required, jako domyślną opcję dostawy.
usługa bezpłatna
Odbiór w Punkcie Obsługi Klienta
Na żądanie nadawcy przesyłka jest zatrzymywana we właściwym ze względu na dostarczenie Punkcie Obsługi Klienta w celu osobistego odbioru przesyłki przez odbiorcę, i nie jest doręczana na adres odbiorcy przez kuriera. Usługa jest dostępna w Dziale Obsługi Klienta lub poprzez elektroniczne narzędzia DHL Express. DHL powiadomi odbiorcę , w którym miejscu przesyłka jest gotowa do odebrania. Numer telefonu odbiorcy jest obowiązkowy. Usługa nie jest dostępna poza obszarem działania danego Punktu Obsługi Klienta, właściwego dla obsługi danej przesyłki.
usługa bezpłatna
Dedykowany odbiór
Jeśli Twoja firma potrzebuje dedykowanego pojazdu do odbioru nietypowych przesyłek lub odbioru poza standardowymi godzinami pracy, możemy to dla Ciebie zorganizować.
2,20 PLN za kg przesyłki,
nie mniej niż 134 PLN za przesyłkę
Dedykowane doręczenie
Na prośbę nadawcy, niezwłoczne lub nietypowe, jednorazowe dostarczenie przesyłki w danym dniu roboczym, przy wykorzystaniu określonych pojazdów, takich jak ciężarówki wyposażone w ruchome załadowcze podesty do podnoszenia ciężarów lub dostarczenia wymagające więcej niż jednego kuriera. Ta usługa może także obejmować bezpośrednią dostawę z DHL Gateway przez dedykowanego kuriera. Odbiorca może zamówić tę usługę tylko w Dziale Obsługi Klienta DHL Express podczas dokonywania zlecenia dla przesyłek importowych.
2,20 PLN za kg przesyłki,
nie mniej niż 194 PLN
Odbiór w sobotę
Oferujemy usługę doręczenia przesyłki w sobotę do kluczowych miast w ponad 70 krajach. Aby sprawdzić dostępność usługi, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.
134 PLN za przesyłkę
Doręczenie w sobotę
Na życzenie nadawcy odbiór przesyłek do wagi 300 kg z elementami do wagi 30 kg w sobotę, dla wybranych kodów pocztowych, w krajach, w których sobota nie jest normalnym dniem pracy.
178 PLN za przesyłkę

Dopłaty

Skupiamy się na dotrzymywaniu zobowiązań i oferowaniu usług najwyższej jakości, dlatego w niektórych przypadkach stosujemy dopłaty pozwalające zapewnić oczekiwany poziom usług.

Usługa
Opis
Cena netto
Opłata paliwowa
Opłata paliwowa jest doliczana do podstawowej ceny przesyłki oraz usług dodatkowych i dopłat związanych z transportem. Wysokość opłaty jest określana na podstawie średnich cen rynkowych paliwa lotniczego. Aktualna opłata paliwowa dostępna jest na https://dhlexpress.pl/baza-wiedzy/oplata-paliwowa/
dopłata zmienna więcej informacji
o aktualnej dopłacie znajdziesz tutaj
Tereny odległe
Umożliwienie odbioru i doręczenia przesyłki na obszarach nieobsługiwanych w standardowej ofercie DHL Express. Opłata zostanie naliczona za doręczenie na terenach odległych oraz za odbiór z terenów odległych
2,20 PLN za kg przesyłki, nie mniej niż 97 PLN
Element o niestandardowej wadze
Obsługa i transport przesyłek o niestandardowej wadze. Opłata zostanie doliczona za każdy element, a także za paletę, który(a) przekracza wagę rzeczywistą lub wolumetryczną 70 kg.
436 PLN za element przesyłki
Element o niestandardowych wymiarach
Obsługa i transport przesyłek o niestandardowych wymiarach. Opłata zostanie doliczona do elementu, gdy jeden z wymiarów przekroczy 120 cm (w tym także do przesyłek na paletach).
242 PLN za element przesyłki
Niepiętrowalna paleta
Dopłatę stosuje się do każdej palety w transporcie, gdy paleta jest uznana za niepiętrowalną z powodu jej opakowania, zawartości albo kształtu lub gdy jest wyraźnie oznakowana przez Nadawcę nalepką jako paleta „niepiętrowalna”.
1221PLN za element przesyłki
Materiały niebezpieczne
Obsługa i transport niektórych materiałów niebezpiecznych na zasadach określonych w przepisach IATA Dangerous Goods Regulations. Dopłata dotyczy baterii litowych w Sekcji IB oraz sekcji PI 965-CAO.
444 PLN za przesyłkę
ID 8000 produkty konsumenckie
Gotowe produkty konsumenckie, są to wszystkie artykuły sklasyfikowane jako materiały niebezpieczne i należące do: Klasy 2 – gazy (wyłącznie nietoksyczne aerozole), Klasa 3 – łatwopalne ciecze (perfumy, farby, lakiery do paznokci, zmywacze, itp.), Podklasa 6.1 – substancje toksyczne o niskiej toksyczności (liquidy do e-papierosów, itp.) oraz substancje mogące stworzyć zagrożenie dla środowiska. Wszystkie produkty konsumenckie wymagają przedstawienia karty charakterystyki produktu przez Nadawcę. Muszą być przygotowane do przewozu zgodnie z instrukcją pakowania Y963 aktualnych przepisów IATA DGR, klient wypełnienia dokument DGD (Shipper’s Declaration for Dangerous Goods – min. 2 egzemplarze).
111 PLN za przesyłkę
Materiał biologiczny kat.B (UN3373)
Obsługa i transport przesyłek zawierających materiał biologiczny kategorii B (UN3373), przygotowany do przewozu zgodnie z przepisami IATA DGR (opakowanie i oznakowanie), w sieci połączeń lotniczych.
Usługa bezpłatna, dostępna jest tylko dla produktu DHL MEDICAL EXPRESS
Materiały niebezpieczne w ilościach wyłączonych (EQ)
Obsługa i transport przesyłek zawierających małe ilości substancji niebezpiecznych niektórych klas w ilościach wyłączonych (EQ-Excepted Quantities) spod pewnych regulacji IATA DGR i ADR, przewożonych zarówno siecią połączeń lotniczych jak i połączeń drogowych.
45 PLN za element przesyłki
Suchy lód (UN1845)
Obsługa i transport suchego lodu (UN1845), który jest stosowany jako środek do utrzymywania niskiej temperatury w przesyłce.
54 PLN za element przesyłki
Baterie litowo-jonowe (sekcja II, PI966)
Dotyczy wyłącznie obsługi i transportu lotniczego przesyłek zawierających baterie litowo-jonowe zapakowane z urządzeniem, (tzn. bateria litowa zainstalowana w urządzeniu plus dwie baterie zapasowe), które są przygotowane do przewozu zgodnie z Instrukcją Pakowania 966 Sekcji II przepisów IATA DGR. Przesyłki muszą być zapakowane i oznakowane zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach IATA DGR.
23 PLN za element przesyłki
Baterie litowo-jonowe (sekcja II, PI967)
Dotyczy wyłącznie obsługi i transportu lotniczego przesyłek zawierających baterie litowo-jonowe zainstalowane w urządzeniu, które są przygotowane do przewozu zgodnie z Instrukcją Pakowania 967 Sekcji II przepisów IATA DGR. Przesyłki muszą być zapakowane i oznakowane zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach IATA DGR.
usługa bezpłatna
Baterie litowo-metalowe (sekcja II, PI 969)
Dotyczy obsługi i transportu lotniczego przesyłek zawierających baterie litowo-metalowe Zapakowane z urządzeniem, które są przygotowane do przewozu zgodnie z Instrukcją Pakowania 969 Sekcji II przepisów IATA DGR. Wszystkie przesyłki zawierające baterie litowo-metalowe muszą być zapakowane i oznakowane zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach IATA DGR. Same baterie litowo-metalowe luzem (Instrukcja Pakowania 968) nie są przyjmowane do przewozu w sieci połączeń lotniczych DHL Express.
23 PLN za element przesyłki
Baterie litowo-metalowe (sekcja II, PI 970)
Dotyczy obsługi i transportu lotniczego przesyłek zawierających baterie litowo-metalowe zainstalowane w urządzeniu, które są przygotowane do przewozu zgodnie z Instrukcją Pakowania 970 Sekcji II przepisów IATA DGR. DGR. Wszystkie przesyłki zawierające baterie litowo-metalowe muszą być zapakowane i oznakowane zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach IATA DGR.
usługa bezpłatna
Materialy niebezpieczne w ilościach ograniczonych (LQ)
Obsługa i transport przesyłek zawierających niektóre materiały niebezpieczne w ilościach ograniczonych – LQ (Limited Quantities), według ograniczeń ADR 3.4. Ta definicja nie uwzględnia: suchego lodu (UN1845), substancji biologicznych kategorii B (UN3373), materiałów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych oraz baterii litowych, które dostępne są w oddzielnej usłudze. Usługa Limited Quantities dostępna jest w sieci połączeń drogowych.Maksymalna waga elementu to 30kg. Wymagana autoryzacja nadawcy.
111 PLN za przesyłkę
Korekta adresu doręczenia
DHL Express ustali prawidłowy adres doręczenia (w obszarze działania danego Service Center) z Nadawcą lub z Odbiorcą, w przypadku kiedy adres doręczenia podany przez Nadawcę jest niedokładny.
49 PLN za przesyłkę
Wprowadzanie danych
Opłata dotyczy każdej przesyłki wysyłanej za pomocą papierowych listów przewozowych, które wymagają ręcznego wprowadzania danych do systemu DHL Express. Elektronicznie generowane listy przewozowe nie pociągają za sobą żadnych dodatkowych opłat.
45 PLN za przesyłkę
Ograniczone destynacje
Opłata ma zastosowanie, gdy przesyłka dostarczana do kraju, który jest przedmiotem ograniczeń handlowych nałożonych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Lista krajów objętych dopłatą jest dostępna na dhl.com.pl/doplaty.
145 PLN za przesyłkę
Podwyższone ryzyko
Opłata dodatkowa jest doliczana, gdy przesyłka dostarczana jest do kraju, w którym jest podwyższone ryzyko spowodowane ciągłym stanem wojny, występują niepokoje społeczne lub ciągłe zagrożenie ze strony terroryzmu. Lista krajów objętych dopłatą jest dostępna na dhl.com.pl/doplaty.
134 PLN za przesyłkę
Pobierz cennik 2024 (PDF)

Proponowane rozwiązania

Usługi międzynarodowe

Usługi szybkich międzynarodowych dostaw dokumentów, paczek i palet.

Rozwiązania dla branż

Poznaj indywidualne rozwiązania dla poszczególnych branż.

Usługi celne

Szybka odprawa celna jest istotna dla całego transportu zagranicznego. Poznaj wystandaryzowane usługi celne, które realizujemy na całym świecie.

Image background
UMOWA DLA FIRM
ROZWIĄZANIA NA MIARĘ TWOJEGO BIZNESU
SPRAWDŹ OFERTĘ