Brexit

Brexit – aktualny status

Nasi eksperci w Wielkiej Brytanii i Europie oceniają każdy aspekt Brexitu od ponad 2 lat, biorąc pod uwagę wszystkie konsekwencje płynące z niego dla handlu międzynarodowego.

Jako międzynarodowi specjaliści jesteśmy na dobrej pozycji, dzięki naszym zespołom celnym, możliwości sieci i doświadczeniu w handlu międzynarodowym.

Przygotuj się na rok 2021 – skorzystaj z listy kontrolnej.

BREXIT – aktualny status

 • Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 roku.
 • Okres przejściowy uzgodniony w Traktacie o wystąpieniu rozpoczął się 1 lutego 2020 r. i ma zakończyć się 31 grudnia 2020 r.
 • W okresie przejściowym UE i Wielka Brytania negocjują nową umowę o wolnym handlu (FTA). Jej celem jest osiągnięcie przez obie strony kompleksowego porozumienia handlowego, zgodnie z opisem zawartym w deklaracji politycznej. Ponieważ przedsięwzięcie to stanowi wyzwanie w tak krótkim czasie, stosunki handlowe mogą potencjalnie powrócić do standardów Światowej Organizacji Handlu (WTO).
 • W okresie przejściowym nadal obowiązuje obecny stan prawny, a Wielka Brytania jest traktowana jak państwo członkowskie UE bez prawa uczestniczenia w procesie decyzyjnym bloku.

W fazie przejściowej nasza działalność międzynarodowa pozostaje niezmieniona.

Okres przejściowy

W trakcie trwania okresu przejściowego (do grudnia 2020) nie ma żadnych zmian w sposobie w jaki działamy. Oznacza to:

 • Brak odprawy celnej, brak zmian w obowiązujących regulacjach handlowych;
 • Brak kontroli na granicy Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii;
 • Wolny przepływ ludzi i pracowników zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami – dowód tożsamości ciągle będzie honorowany jako dokument w trakcie podróży;
 • Brak restrykcji dla transportu drogowego;
 • Brak potrzeby dostosowywania eksportowanych towarów do innych standardów;
 • Brak potrzeby posiadania dodatkowych certyfikatów;
 • Brak konieczności składania zgłoszeń celnych, ubiegania się o licencje, spełniania różnych wymagań sanitarnych lub fitosanitarnych;
 • Brak ograniczeń w swobodnym przepływie kapitału;
 • Dalsze wzajemne uznawanie kwalifikacji.

Dokonujemy znacznych inwestycji w celu utrzymania usług po Brexicie, niezależnie od przyszłych ustaleń handlowych między Wielką Brytanią a UE. Nadal pojawia się wiele ważnych pytań dotyczących sposobu, w jaki towary będą przemieszczane przez granice między Wielką Brytanią a UE, a także, co ważne, różnych ustaleń, które będą musiały zostać wprowadzone między Wielką Brytanią, a Irlandią Północną.

Skutki braku zawarcia porozumienia handlowego pomiędzy UE a Wielką Brytanią

W przypadku nie zawarcia umowy o wolnym handlu (FTA) stosunki gospodarcze między UE a Wielką Brytanią będą regulowane przepisami Światowej Organizacji Handlu (Brexit bez porozumienia). Stawki celne będą obowiązywać tak jak obecnie ma to miejsce dla krajów trzecich, zmienią się zasady rozliczania podatku VAT, zmienią się zasady pobierania akcyzy.

Przygotuj się na rok 2021 – skorzystaj z listy kontrolnej.