ZMIANY W EUROPEJSKICH
PRZEPISACH CELNYCH
W 2021 ROKU

Unia Europejska zmienia przepisy i procesy celne

Zobacz co to oznacza dla Twojego biznesu

DLACZEGO MUSISZ TO WIEDZIEĆ?

Warto na bieżąco wiedzieć o wszystkich wdrażanych zmianach, tym bardziej, że Twoja firma musi ich przestrzegać. Dzięki temu przesyłki dotrą do Twoich Klientów terminowo.

Dostosowanie się do nadchodzących zmian w przepisach pozwoli Ci:

 • zachować pełną zgodność z zasadami bezpieczeństwa i kontroli bezpieczeństwa;
 • ograniczyć czas tranzytu i opóźnienia w odprawie celnej;
 • prawidłowo określić należne cła i podatki;
 • zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować ryzyko grzywny lub kary;
 • uniknąć niepotrzebnych rozmów z działem obsługi klienta – zarówno po Twojej stronie, jak i Twoich klientów;
 • skorzystać z najprostszego i najbardziej korzystnego procesu celnego.
Pamiętaj, w przypadku obu
zmian potrzebujemy od Ciebie:
DOKŁADNEGO OPIS TOWARU
NA LIŚCIE PRZEWOZOWYM
DZIĘKI TEMU
służby celne będą w stanie zidentyfikować towary oraz przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa bez zatrzymywania przesyłki.
DANYCH Z FAKTURY HANDLOWEJ PRZESŁANYCH ELEKTRONICZNIE
DZIĘKI TEMU
DHL Express odprawi celnie Twoje przesyłki bez opóźnień. Elektroniczna transmisja danych zawierająca pozycje faktury handlowej przyśpiesza proces.
Jak poprawnie opisywać towary?
Akceptowane opisy towarów powinny:
 • zawierać kompletne informacje. Potrzebujemy maksymalną ilość szczegółów na temat przewożonych towarów, opisanych w prostym języku;
 • wskazywać jakie to są towary, z czego są zrobione oraz do czego się ich używa
 • być na tyle dokładne, żeby organy celne mogły rozpoznać towary zakazane/specjalne oraz określić profil ryzyka pod kątem bezpieczeństwa.
Dlaczego jest to ważne?
Coraz częściej organy celne wymagają kompletnych i dokładnych opisów towarów w celu przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa jeszcze zanim przesyłka opuści kraj pochodzenia. Bez podania takich szczegółowych informacji DHL nie będzie w stanie dostarczyć Twojej przesyłki.
Przykłady akceptowanych i nieakceptowanych opisów towarów na liście przewozowym
closeNieakceptowane: closeAkceptowane:
Przesyłki pomocowe Koce, produkty lecznicze
Odzież Koszule męskie, bielizna, kamizelki dziewczęce, kurtki chłopięce
Urządzenia elektryczne Lodówki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, ekspresy do kawy
Części samochodowe Hamulce samochodowe, szkło przedniej szyby samochodowej
Części do maszyn Pompy, uszczelki, silniki
Maszyny Maszyny do obróbki metalu, maszyny do produkcji papierosów, maszyny do szycia, maszyny drukarskie
Olej Olej mineralny, olej roślinny
Wyroby z tworzyw sztucznych Przybory kuchenne z tworzyw sztucznych, przybory domowe z tworzyw sztucznych
Elektronika Komputery, telewizory, odtwarzacze CD, magnetofony, telefony komórkowe, monitory, drukarki
Sprzęt Sprzęt do szybów naftowych, sprzęt drobiarski
Druty Drut żelazny i stalowy, druty miedziane
Artykuły żywnościowe Ryby, napoje, mleko w proszku
Prezenty Lalki, zdalnie sterowane samochodziki
Artykuły gospodarstwa domowego Talerze, naczynia, zastawa stołowa (Zobacz również przykłady dla „Urządzeń elektrycznych”)
Źródło: KOMISJA EUROPEJSKA | Wytyczne w sprawie dopuszczalnych i niedopuszczalnych opisów towarów w wywozowych i przywozowych deklaracjach skróconych
ELEKTRONICZNE PRZESYŁANIE DANYCH
Z FAKTURY HANDLOWEJ
DLACZEGO TEGO POTRZEBUJEMY?
Elektroniczne dane z faktury handlowej
Potrzebujemy zarówno dane z faktury handlowej, jak i dane dotyczące przesyłki dostarczane razem drogą elektroniczną. W ten sposób proces odprawy celnej może rozpocząć się natychmiast, co daje ogromne korzyści w zakresie jakości usług i czasu realizacji:
 • kompletna i dokładna deklaracja celna przy minimalnym udziale człowieka,
 • szybkie zautomatyzowane procesy odpraw celnych zarówno dla eksportu, jak i importu,
 • jeszcze lepsza jakość usługi, możliwa dzięki temu, że towary mogą teraz przechodzić odprawę celną przed ich przyjazdem,
 • pełna zgodność z przepisami organów celnych,
 • możliwość przeprowadzenia oceny ryzyka (np. identyfikacji towarów niebezpiecznych) przed przybyciem towarów.
Dlaczego jest to ważne?
Przesłanie DHL Express danych o przesyłce i pozycjach na fakturze handlowej drogą elektroniczną pozwala uniknąć wszelkich błędnych lub brakujących informacji, które mogłyby opóźnić proces odprawy celnej.
Przykłady nieakceptowalnych i akceptowalnych opisów towarów dla pojedynczej pozycji oraz kodów HS na fakturze handlowej
W celu dokonania odprawy celnej przesyłek i uniknięcia opóźnień w odprawie, grzywien lub kar,
niezbędne jest, aby poniższe informacje zostały podane w sposób kompletny i dokładny.
Kategoria danych Przykład Dlaczego jest to ważne?
1
Nadawca i eksporter wyszczególnionych towarów (EOR) Nadawca i eksporter wyszczególnionych towarów (EOR): Jan Nadawca | ulica, nr | kod pocztowy | kraj Wymagane prawnie dla potrzeb dokumentacji bezpieczeństwa oraz jako część poprawnej deklaracji celnej
Odbiorca i importer wyszczególnionych towarów (IOR) Odbiorca: Paweł Odbiorca | ulica, nr | kod pocztowy | kraj
Importer wyszczególnionych towarów (IOR) Tomasz Importer | ulica, nr | kod pocztowy | kraj
2
Kontakt (adres email, numer telefonu komórkowego) jan.nadawca@email.com | +12 3456789
pawel.odbiorca@email.com | +98 7654321
tomasz.importer@email.com | +45 6478391
Do kontaktu w przypadku brakujących dokumentów / informacji, w celu uniknięcia opóźnień w odprawie, aby jak najszybciej odprawić przesyłkę klienta
3
Numer NIP / VAT Numer:12345678910 Wiadomości niezbędne do dokonania odprawy celnej przesyłki przez DHL (rejestracja podatkowa i celna zaangażowanych stron).

Jeśli klient chce skorzystać z trybu odbioru VAT przez nadawcę, DHL wymaga rejestracji VAT odbiorcy (np. IOSS, LVG, OSR), w przeciwnym wypadku VAT może zostać naliczony podwójnie.
Typ Typ: Numer EORI
Kraj wydający Kraj wydający: Belgia
4
Typ (Handlowy / Niehandlowy) Typ: Niehandlowy lub handlowy, B2C lub B2B W celu zapewnienia zgodnej z przepisami odprawy celnej oraz zastosowania właściwego progu de minimis i zwolnień celnych
Przyczyna eksportu Przyczyna eksportu: Naprawa i zwrot
5
Pozycja Opis towaru Okulary przeciwsłoneczne z soczewkami obrobionymi optycznie Wymagane prawnie dla potrzeb dokumentacji bezpieczeństwa oraz jako część poprawnej deklaracji celnej
Pozycja Kod HS dla eksportu / importu 9004.10.XXXX* (*ostatnie cyfry są specyficzne dla danego kraju)
Pozycja kraj pochodzenia Chiny
Pozycja Ilość i wymiary 3 jednostki (okulary przeciwsłoneczne)
6
Towary Pozycja Wartość i waluta Towary Pozycja Wartość: 150 USD (x3 jednostki) Wymagane prawnie jako część poprawnej deklaracji celnej
Inne środki pieniężne ogółem Ubezpieczenie: 25 USD
Całkowita wartość frachtu i waluta Fracht ogółem: 50 USD
Całkowita wartość zgodnie z fakturą i waluta Faktura ogółem: 525 USD
Incoterms i miejsce Incoterms: EXW Szanghaj / Chiny
7
Całkowita waga brutto i jednostka 0,5 kilograma (KG) Wymagane prawnie dla potrzeb dokumentacji bezpieczeństwa
8
Numer listy przewozowego Numer listu: 1234567890 Wymagane prawnie dla potrzeb poprawnej deklaracji celnej
Data dokumentu celnego Dokument celny Data dokumentu celnego: 22 maja 2020
Typ i numer Typ: Faktura handlowa | Numer: 98765543
PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH KATEGORII DANYCH

pdf(0.77 MB)

Pobierz
PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH KATEGORII DANYCH UMIESZCZANYCH NA FAKTURACH HANDLOWYCH
closeNieakceptowane: closeAkceptowane:
Próbki Próbki zasłon (w tym draperii) i rolet wewnętrznych; lambrekiny okienne lub łóżkowe z bawełny
Kod HS: 6303.91.XXXX (ostatnie cyfry są specyficzne dla danego kraju)
Części Części pomp do cieczy, wykonane na wymiar lub nie; podnośniki do cieczy
Kod HS: 8413.91.XXXX
Prezenty Okulary przeciwsłoneczne z soczewkami obrobionymi optycznie
Kod HS: 9004.10.XXXX
Tekstylia Bawełniane, dzianinowe lub szydełkowane koszulki
Kod HS: 6109.10.XXXX
LISTA KONTROLNA DO ODPRAWY
JAKIE KWESTIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE?
Sprawdź co zrobić:
 • Zapoznaj się bardzo dokładnie z wprowadzanymi zmianami w unijnych przepisach celnych i zobacz, jak wpływają na Ciebie i Twoich klientów.
 • Upewnij się, że wszystkie opisy towarów na liście przewozowym DHL są kompletne, dokładne i zgodne z nowymi wymaganiami.
 • Upewnij się, że dane z Twojej faktury handlowej zostały elektronicznie przesłane do DHL. Spotkaj się z odpowiednimi podmiotami (np. zespołem IT), aby tego dokonać.
 • Jeśli masz pytania lub jeszcze nie przesłałeś DHL Express kompletnych i dokładnych danych Twojej faktury handlowej drogą elektroniczną, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym lub z naszym zespołem ds. elektronicznych rozwiązań dla przesyłek, aby dowiedzieć się więcej o opcjach dostępnych dla Twojej firmy.
Elektroniczne rozwiązania dla przesyłek obejmują:
Elektroniczne rozwiązania dla przesyłek obejmują:

MyDHL+

Portal internetowy, za pośrednictwem którego możesz wysłać wiele, a nawet tylko jedną przesyłkę. Umożliwia przygotowanie przesyłek importowych i eksportowych, zlecanie odbiorów, śledzenie przesyłek i wielu innych czynności - w dowolnym miejscu i czasie.

MyDHL API i Elektroniczna wymiana danych (EDI)

Szczególnie polecana w przypadku dużych wolumenów przesyłek i operacji logistycznych w wielu lokalizacjach, opcja ta w pełni integruje wysyłkę z istniejącymi globalnymi procesami biznesowymi.

Pobierz plik PDF z listą kontrolną do odprawy.
Lista kontrolna do odprawy

pdf(0.19 MB)

Pobierz
Zastrzeżenie odpowiedzialności
Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić, że zawarte tutaj informacje zostały pozyskane, opracowane i przetworzone ze źródeł uznanych za wiarygodne, nie udzielamy żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, co do dokładności, adekwatności, kompletności, zgodności z prawem, wiarygodności lub przydatności tych informacji. Wszystkie zawarte tutaj informacje są dostarczane na zasadzie „tak jak jest”. W żadnym wypadku firma DHL Express, powiązane z nią spółki lub przedsiębiorstwa należącego do grupy Deutsche Post DHL, jej partnerzy, przedstawiciele lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec klienta lub kogokolwiek innego za jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte w oparciu o zawarte tu informacje lub za jakiekolwiek szkody wtórne, szczególne lub podobne, nawet jeśli zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód.