Wiedza celna

Przedstawicielstwo celne

Przedstawicielstwo celne jest upoważnieniem innego podmiotu do reprezentacji Ciebie lub Twojej firmy w kontaktach z urzędem celnym w sprawach związanych z zagranicznym obrotem towarowym. W Polsce taką funkcję – przedstawiciela celnego najczęściej pełnia agencje celne czy przedsiębiorstwa logistyczne.

Rodzaje przedstawicielstw celnych

Upoważnienie pośrednie – rodzaj upoważnienia do odpraw celnych w procedurze uproszczonej DHL Express. Procedura stosowana w przypadku odprawy towarów nie podlegających reglamentacji. Pozwala na skrócenie czasu odprawy do 30 minut.

Upoważnienie bezpośrednie – rodzaj upoważnienia stosowany do odpraw towarów reglamentowanych (urządzenia szyfrujące, zaawansowane urządzenia telekomunikacyjne, podwójnego przeznaczenia), akcyzowych, odpadów. Upoważnienie bezpośrednie jest stosowane również w przypadku zastosowania procedur specjalnych: odprawa czasowa, uszlachetnianie, końcowe przeznaczenie oraz do dopuszczenia do obrotu z wnioskiem o zwolnienie z opłat.

Wzory upoważnień dla firm i instytucji oraz dla osób indywidualnych znajdziesz na dole wpisu oraz w sekcji Dokumenty.

Jak ustanowić przedstawicielstwo celne w DHL Express?

Aby DHL Express mógł działać jako przedstawiciel w imieniu Twoim (lub firmy, organizacji) musisz udzielić upoważnienia. Upoważnienie wskazuje rodzaj przedstawicielstwa i zakres działań. Upoważnienie może być udzielone na czas stały lub określony. Wypełniony dokument, podpisany zgodnie z reprezentacją w przypadku podmiotów prawnych i firm należy dostarczyć w oryginale. Dokument możesz wysłać pocztą lub zamówić odbiór kurierem DHL Express. W tym celu zadzwoń do Działu Obsługi Klienta DHL Express (42 6 345 100).

W przypadku firm i instytucji dołącz kopię jednego z poniższych dokumentów rejestrowych firmy:

  • wpis do KRS
  • wpis do CEDIG
  • statutu (dotyczy fundacji, stowarzyszeń, uczelni wyższych)
  • innych dokumentów, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów (np. zezwoleń właściwych ministerstw na obrót towarowy z zagranica czy koncesji)

Każde nowe upoważnienie jest rejestrowane przed DHL w odpowiednim urzędzie celnym. DHL Express posiada w Polsce agencje celne w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Opłata skarbowa

DHL Express dokona w Twoim imieniu rejestracji upoważnienia oraz wniesie opłatę skarbowa w kwocie 17 PLN. Opłata w tej wysokości zostanie doliczona do faktury z kosztami cła, podatku i prowizji.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z Działem Obsługi Celnej DHL Express: 22 420 90 09.