Wiedza celna

Przewodnik po cłach i podatkach dla odbiorców

Poznaj podstawowe informacje o cłach i podatkach, aby dowiedzieć, się, kto płaci i dlaczego.

Towary zakupione w Internecie do użytku osobistego

 • Cła i podatki zazwyczaj nie są wliczane w cenę towarów zakupionych online, i mogą nie być uwzględnione w ogólnych kosztach wysyłki, za które zapłaciłeś sprzedającemu.
 • Kiedy kupujesz towary w Internecie, część z nich może pochodzić z krajów trzecich (spoza Unii Europejskiej) a więc podlega opłatom celno-podatkowym.
 • Jeśli towary są wysyłane z krajów trzecich ( spoza Unii Europejskiej) zobowiązany jesteś do zapłacenia wszelkich opłat celnych i podatkowych związanych z importem tych towarów, zgodnie z obowiązującymi w UE oraz danym kraju przepisami.
 • Aby mieć pewność, że kurier DHL dostarczy do Ciebie towar w najkrótszym możliwym terminie, DHL odprawi Twoją przesyłkę i opłaci w Twoim imieniu wszelkie należności celno-podatkowe.
 • Swój towar otrzymasz po zwrocie kosztów ceł i podatków zapłaconych przez DHL.
 • Należności celno-podatkowe zależą od wielu czynników między innymi od wartości towaru, stawki celnej i podatkowej, kosztów za transport i ubezpieczenie przesyłki, pochodzenia towarów, wagi przesyłki itp.

Zamawiając towar w sprzedaży internetowej upewnij się skąd zostanie wysłany, czy z kraju, z innego kraju Unii Europejskiej, czy z krajów trzecich (spoza Unii Europejskiej). Ma to wpływ na dodatkowe opłaty, które będziesz musiał ponieść w związku z importem towaru.

Prezenty zakupione w Internecie

Towary (pochodzące spoza UE) zamawiane i opłacone przez Ciebie a wysyłane do innej osoby niż kupujący nie spełniają wymagań celnych, dotyczących prezentu.

Prezent zwykle definiuje się, jako towar, przesyłany bezpośrednio od jednej osoby fizycznej do drugiej osoby fizycznej. Towary takie nie podlegają, należnościom celno-podatkowym, jeśli ich wartość nie przekracza określonego progu oraz spełniają inne wymogi wynikające z przepisów celno-podatkowych.

 

Często zadawane pytania

Dlaczego moje zakupy online dostarcza DHL?

Sprzedawca internetowy ma podpisaną umowę z DHL na dostawę towarów kupionych online.

Zapłaciłem cło i podatki za towary zakupione online. Dlaczego nie było to uwzględnione w ogólnych kosztach wysyłki?

 • Cła i podatki zwykle nie są wliczane do ceny towarów zakupionych w Internecie.
 • Niektóre z towarów zakupionych online mogą pochodzić z krajów trzecich (spoza UE).
 • Jeśli towary są wysyłane z krajów trzecich odbiorca zobowiązany jest do zapłacenia wszelkich opłat celnych i podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Aby mieć pewność, że kurier DHL dostarczy do Ciebie towar w najkrótszym możliwym czasie DHL dokona odprawy celnej towarów w Twoim imieniu i opłaci należności celno-podatkowe.
 • DHL dostarczy towar po uprzednim uiszczeniu przez Ciebie należności celnych i podatkowych, które zostały zapłacone w Twoim imieniu.

Dlaczego muszę opłacić cło?

Jeśli zamówiłeś i kupiłeś towary online, a zostały one wysłane z krajów spoza Unii Europejskiej podlegają procedurze przywozu i odprawie celnej. Jest to zgodne z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi z uwzględnieniem dodatkowych wymogów wynikających z przepisów odrębnych. Kwota należności celno-podatkowych zależy od wielu czynników między innymi:

 • kraju pochodzenia,
 • wartości towaru,
 • kosztów transportu za przesyłkę i ubezpieczenia ,
 • ilości towarów,
 • rodzaju towaru,
 • stawki celnej za towar.

Na stronie sklepu internetowego podano, że płacę również za wysyłkę towaru. Czy DHL pobierze dodatkowe opłaty za doręczenie przesyłki?

Jeśli zapłaciłeś za wysyłkę towaru to DHL nie wymaga dodatkowych opłat za doręczenie przesyłki. Dodatkowe koszty mogą być związane z odprawą celną przesyłki, jeśli zostanie wysłana z kraju spoza Unii Europejskiej. Zapłacisz, więc należności celne i podatkowe oraz inne koszty przywozowe, (jeśli wystąpią) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dlaczego muszę płacić cło, skoro przesyłka była prezentem?

Jeśli przesyłka zawiera prezent, wówczas może być zwolniona z podatku celnego. Dotyczy to jednak tylko takich przesyłek, których ogólna wartość nie przekracza 45 EUR i mają charakter okazjonalny. Ponadto tego typu przesyłka musi być wysłana przez osobę prywatną spoza UE do osoby prywatnej mieszkającej w Polsce. Zawartość przesyłki ma być przeznaczona do użytku własnego lub najbliższych (rodzina adresata). Ulga na prezenty wynika przede wszystkim z tego, że nie mają one charakteru handlowego.  Muszą być, zatem spełnione określone przepisami warunki, aby przysługiwało prawo do zwolnienia. Samo wskazanie na przesyłce „prezent” nie uprawnia jeszcze do takiego zwolnienia.’’

Dlaczego obowiązuje ograniczenie wartości i ilości, jeśli zamawiam coś na własny użytek?

Zgodnie z przepisami prawa celnego i podatkowego przesyłki na własny użytek zawierają towary przeznaczone wyłącznie na własny użytek odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe oraz mają charakter okazjonalny.

Jakich dodatkowych opłat mogę się spodziewać po odprawie celnej?

W zależności od wartości i rodzaju importowanych towarów możesz się spodziewać następujących opłat:

 • Należności celne w imporcie (elementami pozwalającymi obliczyć wysokość cła jest zarówno wartość celna jak i stawka celna wynikająca z taryfy celnej oraz kurs waluty. Na wartość celną oprócz ceny zapłaconej za towar składają się też koszty transportu i ubezpieczenia).
 • Lokalne podatki ( podatek VAT, podatek akcyzowy, przy wyrobach akcyzowych)
 • Dopłata za zaliczkę opłaconą przez DHL
 • Wszelkie obowiązujące opłaty ustawowe

Dowiedz się więcej o prowizji wykładowej

Dowiedziałem się, że mój towar został zajęty przez Służbę Celną. Co to oznacza i dlaczego?

Należy podkreślić, że dopuszczenie towarów do obrotu na obszar UE jest możliwe w sytuacji, gdy towary nie zostały objęte zakazami przywozu, wynikającymi z ustanowionych środków polityki handlowej (embarga handlowe) lub z przepisów odrębnych (kwestie zdrowotne, ochrony środowiska, bezpieczeństwo produktu, towary podrabiane). W przeciwnym razie towar może podlegać zajęciu i następnie przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.