przygotowanie przesyłki

Suchy lód i towary termicznie wrażliwe

Suchy lód wykorzystuje się jako środek chłodzący w laboratoriach, chłodniach przemysłowych i przy transportowaniu szybko psujących się produktów spożywczych.

Przesyłki zawierające suchy lód są materiałem niebezpiecznymi . W związku z tym wymagają dodatkowej obsługi – pobierana jest dodatkowa opłata wg cennika.

Ograniczenia w wysyłce suchego lodu

Suchy lód może wysyłać wyłącznie klient, który posiada odpowiednią autoryzację, jeśli jego konto znajduje się w bazie. Jeśli klient nie posiada autoryzacji na suchy lód, może taką wyrobić. W tym celu należy skontaktować się ze swoim przedstawicielem handlowym.

Uzyskanie autoryzacji

Autoryzacje dokonywane są przez koordynatora DGR w danym terminalu nadawczym odpowiednim dla Klienta, po jego wizycie w danej firmie. Można ją uzyskać nawet na jednorazowe transporty, pod warunkiem że towar będzie wysyłany w opakowaniu firmowym DHL. Opakowanie na suchy lód musi być opakowaniem certyfikowanym, nie może być ono hermetyczne, musi być tak skonstruowane, by sublimujący dwutlenek węgla mógł je bez przeszkód opuszczać. Jeśli klient nie posiada autoryzacji a zależy mu na czasie, może zamiast w suchym lodzie wysłać przesyłkę w termoboksie. Termoboksy nie zawierają materiałów niebezpiecznych, w związku z tym mogą poruszać się bez ograniczeń w naszej sieci.