Notice: Trying to get property 'name' of non-object in /var/www/dhlexpress.pl/wp-content/themes/dhl/single-knowledge.php on line 50

Wymagania celne dotyczące towarów medycznych związanych z COVID-19 – wywóz z Chin

Aktualizacja 29/04/2020

Niemedyczne maski ochronne od dnia 26.04.2020 r. powinny spełniać wymagania chińskie lub kraju (regionu) przeznaczenia. Ministerstwo Handlu ChRL potwierdzi listę producentów masek niemedycznych, którzy posiadają zagraniczne certyfikaty lub są zarejestrowani w Chinach. Lista będzie aktualizowana i dostępna na stronie internetowej www.cccmhpie.org.cn.

Główny Urząd Nadzoru i Zarządzania Rynkiem będzie prowadzić listę nieuprawnionych wyrobów i producentów, która będzie aktualizowana i dostępna na stronie internetowej www.samr.gov.cn. W przypadku eksportu masek niemedycznych eksporter i importer zobowiązani są do złożenia oświadczenia w formie elektronicznej lub pisemnej. Wzór określony został w załączniku nr 1 do Komunikatu nr 12 Ministerstwa Handlu ChRL:

Wzór oświadczenia dla masek niemedycznych (DOC, 38 kB)

Oświadczenie zawiera informację o tym, że maski spełniają standardy chińskie lub kraju (regionu) przeznaczenia oraz że importer gwarantuje, że produkt spełnia wymagania kraju (regionu) przeznaczenia oraz akceptuje jakość produktu. Ponadto importer oświadcza, że maski nie będą wykorzystane do użytku medycznego oraz że poinformuje strony trzecie o braku możliwości wykorzystania masek jako medyczne. Oświadczenie to składane będzie razem z deklaracją eksportową. Chiński urząd celny sprawdza i zwalnia towary na podstawie listy publikowanej na stronie Chińskiej Izby Handlowej Importu i Eksportu Produktów Medycznych i Zdrowotnych pod warunkiem, że nie są one ujęte na ww. liście wyrobów i producentów niespełniających wymagań.

Eksporterzy materiałów medycznych, takich jak odczynniki do wykrywania COVID-19, maski medyczne, medyczna odzież ochronna, respiratory, termometry na podczerwień, muszą uzyskać międzynarodową rejestrację lub być zarejestrowani w ChRL. Eksporter ww. wyrobów razem z deklaracją celną składa w formie elektronicznej lub pisemnej oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Komunikatu 12:

Wzór oświadczenia dla materiałów medycznych (DOC, 16 kB)

w którym informuje, że wywożone towary spełniają wymagania importującego państwa (regionu) lub są zarejestrowane w ChRL. Chiński urząd celny sprawdza i zwalnia towary na podstawie listy publikowanej na stronie Chińskiej Izby Handlowej dla Importu i Eksportu Produktów Medycznych i Zdrowotnych.

Rekomenduje się, by importerzy przed zakupem niemedycznych masek ochronnych oraz materiałów medycznych takich jak odczynniki do wykrywania COVID-19, maski medyczne, medyczna odzież ochronna, respiratory, termometry na podczerwień, sprawdzali, czy dany produkt lub producent został umieszczony na liście potwierdzonej przez Ministerstwo Handlu ChRL oraz że nie figuruje na liście wyrobów i producentów niespełniających wymagań.

Zródło: Ministerstwo Finansów

Aktualizacja 6/04/2020

Władze Chin wprowadziły nowe wymagania dotyczące eksportu towarów medycznych związanych z COVID-19 (m.in. testy, respiratory, maski chirurgiczne i medyczne, termometry na podczerwień). Począwszy od 1 kwietnia 2020 roku, Nadawca musi dostarczyć dodatkowe dokumenty do zgłoszenia wywozu:

  1. Własne oświadczenie zawierające następujące informacje:
  • Nazwa produktu
  • Ilość
  • Chiński numer rejestracyjny FDA
  • Normy jakości kraju docelowego, takie jak EN 142-2001 dla UE
  • Numer partii produktu
  • Kraj docelowy
  • Nazwa producenta
  1. Kopię dokumentu rejestracji urządzenia medycznego lub zrzut ekranu informacji rejestracyjnych ze strony internetowej FDA w Chinach.

Aby zapewnić sprawny import zalecamy aby upewnić się czy Nadawca w Chinach dopełni formalności. DHL w Chinach wpiera Nadawców w przygotowaniu dokumentów. Informacja w języku chińskim dostępna na stronie.