materiały niebezpieczne

Wysyłka baterii

W związku z materiałami z jakich są wykonane i jakie zawierają, baterie są traktowane w transporcie lotniczym jako środki niebezpieczne. Tyczy się to zarówno przesyłek zawierających same baterie, jak i urządzeń elektronicznych napędzanych elektrycznie zawierających baterie.

Szczegóły dotyczące kroków, jakie należy podjąć w przypadku transportu baterii znajdziesz przygotowanym na podstawie wytycznych IATA (International Air Travel Assosiation) poradniku.