Brexit

Zmiany dotyczące VAT w Wielkiej Brytanii

Od 1 stycznia 2021 r. podatek VAT w Wielkiej Brytanii od towarów o wartości do 135 GBP będzie naliczany miejscu sprzedaży, a nie w podczas importu. (tzw. Supply VAT)

Oznacza to, że firmy zagraniczne sprzedające towary do Wielkiej Brytanii o wartości 0-135 GBP będą musiały naliczyć i pobrać podatek VAT należny w momencie sprzedaży. Równocześnie zniesione zostanie zwolnienie dla przesyłek o niskiej wartości Low Value Consignment Relief (LVCR), co oznacza, że cała sprzedaż towarów konsumentom brytyjskim o wartości do 135 GBP będzie wymagała naliczenia VAT*. Więcej informacji znajdziesz tu.

Sprawdź czy wartość sprzedawanych towarów przekracza 135 GBP (bez podatku). Dotyczy to ceny faktycznej towaru (bez kosztów transportu i ubezpieczenia).  Próg 135 GBP dotyczy wartości całej przesyłki, a nie każdej pojedynczej pozycji.

Ile wynosi VAT w UK?

Stawka podstawowa 20%, stawka zredukowana 5%, stawka zerowa 0%. Wiecej

Zalecenia w przypadku sprzedaży do konsumentów z UK

 • Uzyskaj rejestrację VAT w UK. Jeśli masz już rejestrację VAT w Wielkiej Brytanii, możesz użyć istniejącego numeru VAT
 • Wystąp o numer EORI GB, jeśli chcesz zadeklarować swój numer VAT jako importera do Wielkiej Brytanii.
 • Dodaj kwotę VAT (UK) do sprzedawanych produktów, pobierz ją podczas transakcji sprzedaży
 • Dokonuj okresowych deklaracji VAT w UK:  reguluj należności (HMRC – odpowiednik Ministerstwa Finansów). Wszystkie przesyłki o wartości 0–135 GBP będą podlegać tym wymogom, nie ma minimalnego progu rejestracji

Jakie dane przesyłki muszę dostarczyć, jeśli prowadzę sprzedaż do konsumentów w UK?

 • W polu Shipment Tax ID (Identyfikator podatkowy przesyłki) podaj swój numer VAT *

Zalecenia w przypadku sprzedaży do firm będących płatnikami VAT w UK

 • Jeśli sprzedajesz firmie zarejestrowanej jako płatnik VAT, nie musisz naliczać podatku VAT ani uwzględniać transakcji w deklaracji VAT.
 • Będziesz musiał mieć potwierdzenie, że Twój klient jest zarejestrowany jako płatnik podatku VAT oraz jego numer rejestracyjny. Aby uzyskać szczegółowe informacje przejdź do: Sprzedaż miedzy firmami (gov.uk).
 • Alternatywnie, jeśli chcesz zadeklarować swój numer VAT jako importer z Wielkiej Brytanii i złożyć deklarację VAT w Wielkiej Brytanii, powinieneś również wystąpić o numer EORI GB.

Jakie dane muszę dostarczyć, jeśli prowadzę sprzedaż do firm zarejestrowanych jako VAT w UK?

 • W danych przesyłki w polu Numer VAT odbiorcy (Consignee VAT Number**) wpisz numer VAT kupującego.
 • Na fakturze dołączanej do wysyłki umieść informację o tym, że kupujący powinien zostać obciążony VAT

Wartość przesyłek powyżej 135 GBP

Jako, że zmiany w VAT odnoszą się do towarów o wartości poniżej 135 GBP, w przypadku przesyłek, których wartość przekracza 135 GBP zastosowanie będą miały procedury jak w przypadku przesyłek poza unijnych.

Pamiętaj jednak:

 • Dla podanego importera opcjonalne jest zapłacenie VAT wbrew swojej rejestracji VAT w UK dla towarów o wartości powyżej 135 GBP.
 • W takich przypadkach, odroczenie VAT jest niedozwolone inaczej niż przez przedstawiciela podatkowego zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii.
 • Jeśli nie korzystasz z usług przedstawiciela podatkowego, zastosowane zostaną standardowe procedury.