lepszy biznes

De Minimis – czym są i jak ważne są dla biznesu?

Jeśli to czytasz, masz już za sobą decyzję o ekspansji ze swoim produktem na rynek międzynarodowy. I bardzo dobrze. Skoro dzięki globalizacji i internetowi przed przedsiębiorcami staje tyle możliwości i tylu potencjalnych klientów, nie skorzystanie z takiej okazji, z punktu widzenia biznesowego, jest skrajnie nieodpowiedzialne. Ale też handel międzypaństwowy nie jest zawsze usłany różami, bo różne państwa oznaczają różne wyzwania i regulacje prawne. Dobrze więc znać jak prezentują się kwoty de minimis dla poszczególnych krajów.

Czym są de minimis?

Ale czym w ogóle są de minimis? Sięgnijmy na moment do historii. Sam termin pochodzi z Łaciny i oznacza coś tak trywialnego i małego, że prawo nie odnosi się do niego i nie bierze go pod uwagę. Nie jest to nowy termin. Używano go już od jakiegoś czasu, nas najbardziej będzie interesować to jakie ma on znaczenie dla międzynarodowego rynku e-commerce.

Dotrzyj szybko i bezpiecznie ze swoim produktem do zagranicznych rynków

Jak już wcześniej zauważyliśmy jednym z głównych aspektów, z którymi musimy się zmierzyć w handlu międzynarodowym są regulacje prawne w poszczególnych krajach. Na ich podstawie określane są cła i podatki, które określa kraj do którego towar jest wwożony. Normalnym jest, że państwa chcąc uchronić stabilność swojej gospodarki wprowadzają w życie opłaty, które zapobiegają napływowi zbyt dużej ilości poszczególnych produktów, które są zbyt tanie z perspektywy ich rynku w innych krajach. I tu właśnie pojawia się dla przedsiębiorców e-commerce małe światełko w tunelu w postaci de minimis.

Ułatwienie dla handlu międzynarodowego

W handlu międzynarodowym bowiem jest to określenie używane do określenia kwot, poniżej których produkty mogą zostać dopuszczone do obrotu na danym rynku bez żadnych dodatkowych opłat, które mogłyby je spotkać w urzędzie celnym. Znaczy to tyle, że jeśli dla przykładu sprzedawany przez nas produkt ma na danym rynku wartość poniżej ustalonej przez regulacje prawne w danym kraju kwoty de mimimis, zostanie on po pierwsze dostarczony do klienta szybciej i po drugie nie będzie się to wiązało z żadnymi dodatkowymi opłatami podatkowymi, bądź celnymi. W przypadku produktów o niższej, z perspektywy gospodarki wartości, zwyczajnie nie opłaca się przeznaczanie czasu i środków na ich procesowanie.

Kwoty de minimis różnią się w zależności od kraju. Każdy z nich może mieć inne spojrzenie na to, napływ jakich produktów chce zminimalizować. Co więcej wysokość kwoty de minimis może być różna dla opłaty celnej i podatkowej. Oto wartości de minimis, dla niektórych krajów, które mogą być interesujące z punktu widzenia e-commerce:

Kraj De Minimis Cła De Minimis Vat/ Podatek
Arabia Saudyjska 266 USD 0 USD
Australia 1000 AUD 1000 AUD
Brazylia 0 BRL 0 BRL
Chiny 2000 CNY 0 CNY
Hongkong 50 000 USD 50 000 USD
Indie 0 INR 0 INR
Izrael 75 USD 75 USD
Japonia 10 000 JPY 10 000 JPY
Kanada 20 KAD 20 KAD
Nigeria 20 USD 20 USD
Katar 0 USD 0 USD
Korea Południowa 150 000 KRW 150 000 KRW
Nowa Zelandia 0 NZD 0 NZD
Rosja 1000 EUR 1000 EUR
RPA 0 ZAR 0 ZAR
Turcja 75 EUR 75 EUR
Ukraina 150 EUR 150 EUR
USA 800 USD 800 USD
Wietnam 45 USD 45 USD
ZEA 1000 AED 0 AED

Znaczenie dla e-commerce

Znajomość wartości de minimis dla kraju, do którego chcemy skierować swój produkt może się okazać kluczowa. W przypadku handlu w modelu B2C wartość transakcji jest zazwyczaj niższa niż ma to miejsce w przypadku B2B, oferowany przez nas produkt może zmieścić się pod ustaloną przez dany kraj granicą, czyniąc go bardziej pożądanym przez klienta ze względu na cenę i szybkość dostawy. Zwłaszcza, jeśli damy mu dodatkowo możliwość skorzystania z dostawy ekspresowej. Wiedząc, ze wartość wprowadzanego produktu na rynek, na który chcemy go sprzedawać nie będzie objęta kwotą de minimis mamy możliwość odpowiedniego dostosowania do tego faktu struktury cenowej produktu. Jeśli dodatkowo zakomunikujemy też wartość de minimis dla danego kraju możemy zwiększyć wartość koszyka zakupowego, jako że klient może zdecydować się na większe zakupy wiedząc, że nie będzie musiał zaprzątać sobie głowy procedurami celnymi.

Wartości de minimis, choć pochodzenie ich nazwy sugerowałoby coś innego, nie są wcale mało znaczącym elementem e-commerce.

Sprawdź gdzie w 2019 roku najlepiej udać się ze swoim biznesem

Kontakt Kontakt z Międzynarodowymi Specjalistami