Certyfikat TAPA w trzech jednostkach DHL Express

Trzy placówki DHL Express, w Toruniu, Lublinie i Rzeszowie, zdobyły certyfikat TAPA. To znaczące osiągnięcie w obszarze bezpieczeństwa obiektów logistycznych.

TAPA (Transported Asset Protection Association) to międzynarodowa organizacją utworzona w 1997 roku w USA. Jej założycielami są tacy giganci światowej gospodarki jak Intel, IBM, Sony czy DHL. Organizacja zrzesza ponad 700 producentów i firm z branży transportowo – logistycznej z całego świata. Głównym celem TAPA jest zminimalizowanie strat w logistyce i transporcie produktów technologicznych wysokiej wartości (high-tech, high-value). Więcej informacji o TAPA znajdziesz tutaj.

Ryzyko

Straty wynikają głównie z kradzieży. I jest to coraz poważniejszy problem. Co prawda dotyczy przede wszystkim transportu lądowego, ale i tak statystyki są niepokojące. Z raportu TAPA wynika, że liczba zgłoszonych kradzieży w III kwartale 2017 roku w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) wzrosła o 25,9 proc. w porównaniu z rokiem 2016. Odnotowano w tym okresie w sumie 616 kradzieży w 18 krajach. Do 86,5 proc. doszło w czterech krajach: Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech i Szwecji. Według raportu TAPA, średnia wartość skradzionego ładunku to ok. 50 tys. euro, natomiast łączna wartość łupów zebranych przez złodziei w ostatnim kwartale wyniosła ponad 17 mln euro.

Kodeks TAPA

Aby przeciwdziałać takim trendom TAPA opracowała kodeks mający gwarantować bezpieczeństwo przewozu i magazynowania towarów o wysokiej wartości. Funkcjonują trzy jego wersje:

Freight Security Requirements (FSR) – dotyczy bezpieczeństwa towarów w magazynie.

Truck Security Requirements (TSR) – dotyczy przewozów towarów transportem lądowym.

Air Cargo Security Requirements (TACSS) – dotyczy transportu lotniczego.

W zakresie FSR można osiągnąć jeden z trzech poziomów bezpieczeństwa – A, B, i C, gdzie A jest najwyższym stopniem.

Audyt

Audyt wstępny i certyfikujący polega na sprawdzeniu w jakim stopniu wymagania TAPA zostały spełnione. TAPA FSR został podzielony na kilka grup. Sprawdzane są:

 • zabezpieczenia zewnętrzne obiektu
 • dostęp do obiektu
 • zabezpieczenia powierzchni magazynowej
 • systemy alarmowe
 • procedury bezpieczeństwa
 • zabezpieczenia ładunku w transporcie
 • alarmy o zaginięciu ładunku podczas transportu.

Do tego dochodzi kontrola:

 • ogrodzenia jednostki magazynowej
 • jakości monitoringu CCTC
 • poziomu zabezpieczeń związanych z dostępem do magazynu uprawnionych pracowników
 • dokumentów przewozowych
 • planowanie tras ładunków oraz monitoring transportowanej przesyłki poprzez GPS-y.

Audytorzy mają również na uwadze dostęp pracowników do informacji newralgicznych dla bezpieczeństwa ładunku. Jeżeli te obszary spełniają wysokie wymagania audytorów, to certyfikat zostaje przyznany.

Certyfikat – korzyści

Otrzymanie respektowanego na całym świecie certyfikatu TAPA ma dla firmy wiele korzyści. Zyskuje w oczach aktualnych i potencjalnych klientów, zwłaszcza dużych producentów, dla których bezpieczeństwo transportu jest kluczowym czynnikiem przy wyborze przewoźnika. Wpływa na wzrost zaufania partnerów biznesowych, a także, co naturalne, podnosi jakość świadczonych usług.

cetryfikat tapa - bezpieczeństwo obiektów logistycznych u międzynarodowego łańcucha dostaw

DHL Express – ciągły progres

DHL Express jako lider w swojej branży, firma transferująca przesyłki do 220 krajów na całym świecie jest kimś więcej niż tylko, choćby największą, firmą transportową. DHL Express świadczy nie tylko usługi najwyższej jakości, ale i wyznacza trendy dla całej logistyki (więcej tutaj). Jednak najwyższy poziom bezpieczeństwa w transporcie i magazynowaniu przesyłek to dla DHL Express priorytet. Certyfikat TAPA jest tego kolejnym dowodem.

Obok najwyższych standardów obsługi, klienci oczekują od nas skutecznie wdrożonych systemów bezpieczeństwa. Zapewniając im pełną satysfakcję z oferowanych usług, możemy wykazać swoją przewagę konkurencyjną i być firmą uznawaną za lidera na rynku w zakresie bezpiecznego łańcucha dostaw. – powiedział Piotr Kozak, Manager ds. Bezpieczeństwa w DHL Express Polska.

DHL Express przywiązuje szczególną uwagę do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa. Z myślą o pracownikach i klientach, tworzymy bezpieczne miejsca pracy rozwijając kulturę bezpieczeństwa oraz w oparciu o globalny program szkoleniowy DHL Express CIS Security, którym objęci są wszyscy pracownicy i podwykonawcy w DHL Express – dodał Piotr Kozak.

Prace nad uzyskaniem certyfikatu TAPA podjęte zostały w ubiegłym roku. W lutym 2018 roku starania te zostały zakończone sukcesem. Ale DHL Express na tym nie poprzestaje. I w tym roku planuje uzyskać certyfikat TAPA dla kolejnych swoich obiektów – m.in. w Warszawie, we Wrocławiu, Szczecinie oraz Łodzi.

Wybierz operatora logistycznego z największą liczbą jednostek z certyfikatem TAPA (FSR) A w branży logistycznej w Polsce

Kontakt Kontakt z Międzynarodowymi Specjalistami