raport

DHL Global Connectedness Index 2019

Traktujący o 12 międzynarodowych szlakach przepływu, docierających do 169 krajów i terytoriów, DHL Global Connectedness Index 2019 dostarcza najbardziej aktualny obraz świata, w którym obecnie żyjemy. Dostarcza też miejsc, w których najlepiej szukać nowych partnerów biznesowych. Zatem, które kraje rozwijają się, a które są w odwrocie?

W swojej szóstej edycji GCI, bada globalne „połączenia”. Sprawdza stopień do jakiego każdy wybrany kraj jest globalnie połączony z innymi państwami.  Pomiar dokonywany jest na podstawie faktycznych interakcji, jakie mają miejsce z innymi państwami. Udaje się mu to poprzez sprawdzanie jak prezentuje się ilość aktywności lokalnych w stosunku do globalnych, oraz jak wiele krajów bierze udział w tych aktywnościach.

Chodzi w nim coś więcej niż tylko handel międzynarodowy. Chodzi także o komunikację i imigrację. Obecna aktualizacja DHL Global Connectedness Index powstała na podstawie ponad 3,5 miliona punktów danych, zdobytych na podstawie przepływów odbywających się od kraju do kraju. W pełni pokrywa okres od 2001 do 2018 oraz częściową analizę pierwszej połowy roku 2019. Raport oferuje też dogłębną analizę relacji handlowych na linii USA – Chiny, śledząc znaczący spadek handlu między oboma krajami. Podejmuje też temat niedawnych twierdzeń, jakoby globalizacja ustępowała regionalizacji.

Obecny raport

Najnowszy raport pokazuje, że kurczący się międzynarodowy przepływ kapitału doprowadził do delikatnego spadku poziomu globalnego połączenia w 2018 roku. Jednocześnie, pomimo przeszkód stawianych przed handlem i globalną geopolityką, GCI nie odbiegał zbytnio od swoich rekordowo wysokich wartości z roku 2017. Świat pozostaje połączony ze sobą bardziej, niż miało to miejsce w jakimkolwiek momencie w historii. Nie widać też na razie wyraźnych śladów odwracania się od globalizacji.

„Wymiana międzynarodowa pozwala ludziom i przedsiębiorstwom na całym świecie współpracować i korzystać  z pojawiających się okazji” mówi John Pearson, CEO DHL Express. „Choć obecne geopolityczne napięcia mogą w znaczący sposób zakłócić globalne połączenie, aktualizacja z 2019 roku dowodzi , że przepływ międzynarodowy pozostał na nie niespodziewanie odporny. To co dzisiaj obserwujemy jest ewolucją globalizacji, nie jej odwrotem. Osoby decyzyjne muszą być ostrożne, żeby pochopnie nie zareagować na zdecydowaną retorykę, albo krzykliwe nagłówki”

Przepływ handlowy i kapitałowy

Jak pokazuje aktualizacja GCI, przepływ handlowy nabierał intensywności w trakcie początkowych faz wojny handlowej między USA, a Chinami, w 2018 roku. Jednak, ten silny trend nie przetrwał do 2019 roku. W pierwszej części zeszłego roku zmalał poziom handlu mającego miejsce na arenie międzynarodowej. Chociaż wolumen handlowy powinien postać w tym roku dodatni, nie przewiduje się, że dotrzyma kroku wzrostowi PKB. Pomimo tego, obecne przewidywania wskazują, że intensywność handlu powinna tylko nieznacznie zmaleć w 2020 roku.

Jak dołączyć ze swoją ofertą do międzynarodowej wymiany handlowej?

Kapitał był jedynym fundamentem indeksu, który zmalał w 2018 roku. W zasadzie spadek w globalnym połączeniu był w całości napędzany przez kurczący się międzynarodowy przepływ gotówki. Szczególnie chodzi tu o bezpośrednie inwestycje zagraniczne (FDI i inwestycje w akcje). Chociaż wczesne dane odnośnie przepływu kapitału w 2019 roku sugerują swego rodzaju stabilizację, nagły powrót do poprzedniego stanu rzeczy zdaje się obecnie nieosiągalny. Jednocześnie za dużą część ostatniego spadku FDI odpowiadają zmiany w polityce podatkowej USA, która zachęca międzynarodowe firmy z USA do powrotu ze swoim kapitałem do ojczyzny. Może to oznaczać, że fundamenty są silniejsze niż mogą się wydawać i nie mamy do czynienia z odwrotem od korporacyjnej globalizacji.

Przepływ informacji i ludzi

Postępuje globalizacja przepływu informacji. Jednak dostępne dane wskazują na możliwe ich spowolnienie. Chociaż, rozwój komunikacji na szczeblu międzynarodowym dalece przewyższa jej postęp na szczeblu lokalnym od lat dwutysięcznych, najnowsze dane sugerują, że obie te gałęzie komunikacji rosną w zbliżonym tempie. Nie przestaje też rosnąć globalny przepływ ludzi. Podróże z terenów rozwijających się gospodarek, oraz liberalizacja wymogów wizowych dla turystów dały światowej turystyce znaczącego kopa. Pomimo niektórych kontrowersyjnych decyzji politycznych, międzynarodowa migracja też nie przestaje rosnąć.

Wciąż dominują działania lokalnych biznesów

Patrząc w przyszłość, aktualizacja za rok 2019 zauważa, że wszystkie cztery przepływy mierzone przez DHL Global Connectednes Index (handel, kapitał, informacje, ludzie) mają przed sobą znaczące przeszkody. Powstające bariery i niepewność co do stopnia otwartości w przyszłości zaczynają wiązać się ze znaczącymi kosztami. Jednocześnie, badanie na temat postrzegania globalizacji wskazuje, że ludzie nie są świadomi ograniczeń globalnych połączeń. Chociaż świat jest ze sobą połączony w sposób, w jaki nie miało to nigdy miejsca w przeszłości, większość biznesów wciąż operuje w ramach granic, a nie ponad nimi. Raport ukazuje, jak te niesłuszne założenia na temat globalizacji mogą doprowadzić do podejmowania opartych na niewłaściwych wnioskach decyzji, a te z kolei do niedocenienia potencjału czekającego w dalszym rozwoju globalnych połączeń.

Kontakt Kontakt z Międzynarodowymi Specjalistami