BAZA WIEDZY

wysyłka

Co to są towary podwójnego zastosowania?

Towary podwójnego zastosowania, zwane także towarami o znaczeniu strategicznym to dobra, które choć użytkowane są przez ludność cywilną, mogą też mieć zastosowanie militarne. Obrót tymi towarami jest ściśle uregulowany rozporządzeniami Komisji Rady Wspólnoty Europejskiej. Więcej informacji o obrocie towarami podwójnego zastosowania znajdziesz w naszym artykule „Towary podwójnego zastosowania”.