materiały niebezpieczne

Towary podwójnego zastosowania

Transport towarów podwójnego zastosowania reguluje Rozporządzanie Rady Wspólnoty Europejskiej nr 428/2009 z 5 maja 2009 roku. Dotyczy ono obrotami za granicą towarami, technologiami i usługami o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju na świecie. Są to mówiąc krótko towary, które mają zastosowanie cywilne, ale mogą też być wykorzystywane do celów militarnych.

Towary o znaczeniu strategicznym (towary podwójnego zastosowania)

Do tej kategorii towarów zaliczamy:

Obrót Towarami podwójnego zastosowania

Warunkiem realizacji obrotu jest posiadanie lub możliwość korzystania z odpowiedniego zezwolenia.
Rodzaje zezwoleń :

  •  Zezwolenie indywidualne i zezwolenie globalne wydawane na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy,
  • Krajowe zezwolenie generalne, wydawane w formie rozporządzenia,
  • Unijne zezwolenia generalne wydawane w formie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.

W przypadku przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów i technologii związanych z ochroną informacji niejawnych należy dołączyć do zgłoszenia kopię koncesji na wykonywanie działalności w zakresie obrotu towarami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o której mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 2001r. O wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym—o ile jest wymagane.