Wiedza celna

Numer EORI. Co to jest ?

EORI to unijny system identyfikacji i rejestracji podmiotów prowadzących wymianę międzynarodowa. System zawiera regulacje celne dla towarów wysyłanych poza obszar Wspólnoty i importowanych do Unii Europejskiej.

Numer EORI jest identyfikatorem podmiotu gospodarczego, niezbędny do uzyskania w przypadku prowadzenia wymiary z krajami trzecimi. Od 2012 r. Organy celne weryfikują numery EORI (numer rejestracji i identyfikacyjny podmiotu gospodarczego) w zgłoszeniach celnych. Numer EORI musi być używany jako numer identyfikacyjny we wszystkich wymianach danych z organami celnymi. Od dnia 17 listopada 2014 r. System zgłoszeń celnych aktywnie sprawdza wykorzystanie i ważność numeru EORI wymienionego w zgłoszeniach celnych. Od tego dnia przesyłki, które nie zawierają numeru EORI, mogą powodować opóźnienia w przetwarzaniu.

  • Wymagany przy odprawie dla firm – nie dotyczy osób prywatnych.
  • Jeżeli przy odprawie przesyłki dla firmy nie masz pewności, czy ma ona aktualny numer EORI, możesz łatwo sprawdzić go na dedykowanej stronie.
  • Jeżeli firma nie posiada numeru EORI, proces rejestracji można przeprowadzić w Systemie Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców Obrotu Towarowego (SZPROT). Wniosek o rejestrację danych podmiotu w SISC jest dostępny w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej.

Nadawanie numeru EORI następuje w ramach usługi e-Klient Służby Celnej. Więcej informacji.