Wiedza celna

Numer EORI. Co to jest ?

EORI to unijny system identyfikacji i rejestracji podmiotów gospodarczych prowadzących wymianę międzynarodową. System zawiera regulacje celne dla towarów wysyłanych poza obszar Wspólnoty i importowanych do Unii Europejskiej.

Czym jest numer EORI i dlaczego jest ważny w przypadku odprawy celnej?

Numer EORI jest identyfikatorem podmiotu gospodarczego, niezbędny do uzyskania w przypadku prowadzenia wymiary z krajami trzecimi. Od 2012 r. Organy celne weryfikują numery EORI (numer rejestracji i identyfikacyjny podmiotu gospodarczego) w zgłoszeniach celnych. Numer EORI musi być używany jako numer identyfikacyjny we wszystkich wymianach danych z organami celnymi. Od dnia 17 listopada 2014 r. System zgłoszeń celnych aktywnie sprawdza wykorzystanie i ważność numeru EORI wymienionego w zgłoszeniach celnych. Od tego dnia przesyłki, które nie zawierają numeru EORI, mogą powodować opóźnienia w przetwarzaniu.

  • Wymagany przy odprawie dla firm – nie dotyczy osób prywatnych.

Jak uzyskać numer EORI?

Nadawanie numeru EORI następuje w ramach usługi e-Klient Służby Celnej. Więcej informacji. DHL Express nie pośredniczy w uzyskaniu numeru EORI, przedsiębiorca samodzielnie musi zwrócić się o jego nadanie do Służby Celnej.

Jak sprawdzić czy posiadasz (firma) numer EORI?

Jeżeli przy odprawie przesyłki na firmę nie masz pewności, czy ma ona aktualny numer EORI, możesz łatwo na dedykowanych stornach:

EORI a Brexit

Jeżeli w ramach prowadzonej działalności nie prowadziłeś wymiany handlowej z krajami pozaunijmymi numer EORI nie był potrzebny. Od 1 stycznia 2021 roku numer EORI jest niezbędny w przypadku wymiany towarowej  Wielką Brytanią, w tym do odprawy celnej.