Poradnik wysyłkowy

Towary zabronione i ograniczone w transporcie

Następujące towary są zabronione do przewozu za pośrednictwem DHL niezależnie od okoliczności. Podjęliśmy taką decyzję, mając na uwadze kwestie operacyjne, regulacje prawne oraz zarządzanie ryzykiem.

Towary zabronione w transporcie:

 • Żywe zwierzęta (ssaki, gady, ryby, płazy, ptaki, bezkręgowce, owady, larwy owadów)
 • Ludzkie szczątki lub prochy
 • Sztabki metali szlachetnych
 • Gotówka (prawny środek płatniczy) – banknoty, monety
 • Kamienie szlachetne (luźne) bursztyn
 • Broń palna, amunicja, materiały wybuchowe, paralizatory, broń hukowa
 • Towary nielegalne (Wszystkie towary uznane za nielegalne wg prawa kraju nadania/odbioru oraz praw międzynarodowych są zabronione w przewozie (np. narkotyki, pornografia,  itp.)

Cześć towarów jest ograniczona w transporcie z uwagi na kwestie bezpieczeństwa, możliwości techniczne lub prawo. Przesyłanie poniższych towarów wymaga potwierdzenia z DHL, a w niektórych przypadkach dodatkowych zezwoleń lub formalności.

Towary ograniczone w transporcie:

 • Broń pneumatyczna, imitacja/replika broni palnej, broni hukowej, paralizatorów, części w/w (Towary wyglądem mogą przypominać broń palną. Dopuszczenie do przewozu może wymagać specjalnych pozwoleń)
 • Antyki (zabytki)
 • Dzieła sztuki
 • Banderole/znaki akcyzowe
 • Papierosy/papierosy elektroniczne
 • Materiały niebezpieczne (Wymagane uzyskanie zezwoleń i autoryzacji nadawcy, autoryzacji udziela się na określone towary)
 • Instrumenty finansowe (na okaziciela) (Karty SIM, karty kredytowe, czeki, bilety, bony, żetony itp. )
 • Futra naturalne, kość słoniowa (Prawo w wielu państwach zabrania przewozu towaru tego typu)
 • Wyroby jubilerskie, zegarki
 • Elektronika (m.in. telefony, tablety, laptopy, gps, elektronarzędzia)

Dodatkowo regulamin DHL zakazuje przewozu towarów podrobionych siecią DHL. W razie podejrzenia, że taki towar jest przewożony, DHL poinformuje Urząd Celny. W wielu krajach wprowadzanie do obrotu towarów podrobionych jest zakazane, w związku z tym, takie towary są konfiskowane, a kupujący może ponieść karę.

Jeżeli ktoś oferuje markowe towary w bardzo niskich cenach, na aukcjach internetowych, lub za pośrednictwem innych kanałów sprzedaży, można mieć pewność, że są to towary podrobione. Najczęściej są to:

 • Buty
 • Ubrania
 • Torby
 • Drogie zegarki
 • Płyty CD I DVD
 • Perfumy
 • Elektronika

Jeżeli masz wątpliwości co do dopuszczalności swoich towarów, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta DHL Express.

Kontrola zawartości

Przesyłki nadawane w punktach przyjęć oraz odbierane przez kurierów podlegają kontroli zawartości. Działanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników DHL, Klientów oraz zapewnienia integralności sieci i innych przesyłek. Jeżeli zawartość przesyłki:

 • nie będzie zgodna z deklaracją
 • będzie zawierała towar, którego DHL nie przewozi,

pracownik lub kurier odmówi jej przyjęcia, zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług.