bliżej świata

Chiński Nowy Rok – czym jest i jak się na niego przygotować?

Podczas gdy w szeroko rozumianej kulturze zachodu, powoli zaczynamy zapominać o obchodach noworocznych, na drugim końcu świata Chiny zaczynają się do nich dopiero przygotowywać.

Chiński Nowy Rok, bądź też, jak się go nazywa – Święto Wiosny, jest najważniejszym świętem dla Chińczyków. Dlatego też nie dziwi, że jest on organizowany z większą pompą, niż znane nam obchody noworoczne i trwa 16 dni, z których 7 jest traktowanych jako oficjalne święto państwowe, w trakcie którego większość instytucji i firm nie pracuje. Należy także wspomnieć, że w związku z tym, że wielu Chińczyków, tak żyjących w ojczyźnie, jak i pracujących w innych krajach, decyduje się w tym okresie wybrać w rodzinne strony, wiele fabryk decyduje się na wcześniejsze zamknięcie i późniejsze otwarcie, żeby pozwolić swoim pracownikom na spokojne dotarcie w rodzinne strony i późniejszy z nich powrót.

Chiński Nowy Rok jest świętym ruchomym, którego datę wyznacza się na bazie kalendarza księżycowo – słonecznego i może on przypaść w przedziale czasowym między 21 stycznia, a 20 lutego. Główne obchody przypadającego na 2021 rok, roku Bawoła zaczynają się 12 lutego i można się spodziewać, że od tego dnia, do 19 lutego Chińczycy będą zajęci świętowaniem nowego roku ze swoimi rodzinami.

Pod uwagę należy też wziąć, że święto to ma wpływ nie tylko na dostawców z Chin, ale też i krajów sąsiedzkich, które swoją produkcję opierają na dostarczanych przez Chiny materiałach.

Wpływ Chińskiego Nowego Roku na łańcuchy dostaw

Kiedy „fabryka świata”, jak często określa się Chiny, robi sobie co najmniej tygodniową przerwę, nie pozostaje to bez znaczenia dla światowej gospodarki i w konsekwencji dla łańcuchów dostaw.

Mając na uwadze planowany przestój, chińscy dostawcy przed okresem noworocznym przygotowują większe ilości produktów, aby móc przekazać swoim odbiorcom zapasy. Pozwoli to przeczekać przestój w dostawach spowodowany obchodami noworocznymi, jednak nie zawsze jest to praktykowane i też samo w sobie dostarczenie większej ilości ładunków może stanowić wyzwanie.

Świadomość wyzwań, jakie może ze sobą nieść ten okres, na pewno będzie poważnym atutem w odpowiednim się do niego przygotowaniu.

Przyjrzyjmy się zatem jakie wyzwania niesie ze sobą Chiński Nowy Rok dla biznesu.

Wyzwania, które stwarza Chiński Nowy Rok

Jakość dostarczonych produktów

Sytuacje, w których nie wszyscy świetujący pracownicy zdążą wrócić do zakładów produkcyjnych i biur na czas nie należą w okresie Święta Wiosny do rzadkości. Oznacza to, że pomimo zakończenia okresu świątecznego Twój dostawca może mieć problem z dostarczeniem zamówień i podejmuje różne kroki, które mają na celu zminimalizowanie strat. To może przełożyć się na jakość oferowanego produktu.

Ważne jest, żeby w tym okresie zwracać szczególną uwagę na jakość dostarczanych produktów, która to, może ucierpieć w związku z zawirowaniami noworocznymi.

Wydłużone czasy transportów

Zamówienia dokonane przed i bezpośrednio po okresie Chińskiego Nowego Roku mogą mieć wydłużony okres dostawy. Chodzi tu nie tylko o fakt, że zamówienia mogą nie być jeszcze w ogóle przygotowane z powodu przestoju spowodowanego okresem świątecznym ale też „zapychaniem” się łańcuchów dostaw w związku ze zwiększonym wolumenem przesyłanym w okresie okołonoworocznym, którym producenci chcą sobie zrekompensować straty poniesione, z związku z zamknięciem fabryk. Warto więc planując przesyłki w tym czasie, mieć na uwadze, że zwyczajowe czasy tranzytowe mogą ulec wydłużeniu.

Warto też odpowiednio wcześnie zaplanować swoje działania, uwzględniając wspomniane, możliwe opóźnienia, tak żeby móc stworzyć odpowiedni zapas potrzebnych produktów, mając na uwadze, że ich kolejny transport może nie dotrzeć, kiedy początkowo zakładałeś.

Większe koszty

W tym okresie nie tylko producenci korzystają z pojawiającej się okazji i decydują się na zwiększenie cen, mając świadomość zwiększonego popytu na towary, których produkcja zostanie na jakiś czas wstrzymana. Również niektórzy operatorzy logistyczni decydują się potraktować okres Chińskiego Nowego Roku jak chociażby, świąteczny szczyt paczkowy i odpowiednio powiększyć swoje ceny, wiedząc, że Klienci prawdopodobnie i tak skorzystają z ich usług.

Oczywiście nie jest to praktyka, którą stosuje każda firma i każdy operator logistyczny, dlatego dobrze odpowiednio wcześnie zaopatrzyć się w potrzebne towary, albo w przypadku transportów, skorzystać z usług operatora logistycznego, który nie stosuje dopłat w okresie szczytów paczkowych.

Nieprzewidziane zdarzenia

Okres Chińskiego Nowego Roku nie jest najlepszym momentem na budowanie nowych relacji biznesowych z biznesami stacjonującymi w krajach objętych tym świętem. Zwłaszcza, jeśli wiąże się to z poniesieniem na starcie z tego tytułu kosztów. Może się wszak zdarzyć, że pracownicy firmy, z którą nawiązało się świeżą współpracę nie będą z jakichś powodów wrócić do pracy, co przełoży się na niemożliwość zrealizowania zaplanowanych zamówień, co w konsekwencji może nawet doprowadzić do upadłości firmy, pozbawiając Cię tym samym, świeżo pozyskanego partnera biznesowego.

Owszem, nie jest wykluczone, że takie przypadki mogą spotkać i firmę, z którą od dawna współpracujesz, ale podejmując decyzję o współpracy w bardziej odpowiednim na strategiczne decyzje czasie, masz więcej czasu na lepsze poznanie partnera biznesowego i jego procesów, co pozwoli Tobie na minimalizację ryzyka.

Inne kraje dotknięte Chińskim Nowym Rokiem

Tak, jak już pisaliśmy, nie tylko Chiny są krajem, który w znacznym stopniu dotykają biznesowe konsekwencje Święta Wiosny. Wśród państw, które też obchodzą to święto znajdują się także: Korea Północna, Wietnam, czy Tybet. Chiński Nowy Rok ma też wpływ na kraje, w których znajdują się znaczące mniejszości ludności chińskiej, takie jak: Malezja, Birma, Indonezja, Mauretania, Kambodża, czy Filipiny.

Jak przygotować się do Chińskiego Nowego Roku?

Tym, co na początku, jest najważniejsze odnośnie Chińskiego Nowego Roku i co pozwoli Tobie na podjęcie odpowiednich kroków, żeby się na niego przygotować jest sama świadomość występowania tego święta i tego co się z nim wiąże. Mając wiedzę, o tym, że w tym okresie na dłuższy, z biznesowego punktu widzenia, czas w dużej mierze zatrzymuje się „fabryka świata” i bezpośrednio powiązane z nią gospodarki możesz odpowiednio zaplanować swoje działania.

I to właśnie odpowiednie zaplanowanie swoich działań i łańcucha dostaw przesyłek międzynarodowych w tym okresie, będzie kluczem do łagodnego przejścia przez ten okres. Pamiętaj, żeby odpowiednio wcześnie podjąć działania zapewniające Ci płynność w dostępie do zwykle zamawianych z Chin produktów, zarówno przed, jak i w trakcie i po trwaniu świąt Chińskiego Nowego Roku. Pamiętaj, że to najważniejsze święto w chińskim kalendarzu, mające bardzo rodzinny charakter, przez co trzeba wziąć poprawkę na ogromne rzesze ludzi podróżujące do i z swoich rodzinnych miejsc. Warto też pomyśleć, o ewentualnych, nawet krótkoterminowych alternatywach dla swoich chińskich dostawców, którzy, w razie zajścia takiej potrzeby, pomogą Ci uzupełnić zapasy, zanim jeden z azjatyckich tygrysów obudzi się ze świątecznego snu.

Kontakt Kontakt z Międzynarodowymi Specjalistami