Eksport
Wysyłka w praktyce

Eksport towarów – kompendium wiedzy związanej z wywozem towarów do i poza UE

Eksport towarów poza terytorium EU jest ściśle regulowany przez przepisy prawne. Jest z nim bowiem związana odprawa celna i szereg innych formalności, które przedsiębiorca musi spełnić, aby wysłać towar z Polski. Co musisz wiedzieć, decydując się na transport międzynarodowy? Jak skutecznie, bezpiecznie i zgodnie z literą prawa zrealizować wywóz towaru za granicę? Wyjaśniamy!

Eksport towarów – co to jest?

Według definicji eksport towarów to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium UE – art. 2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Według prawa, relacje biznesowe na zasadzie zakup-sprzedaż-przewóz na terytorium UE  są traktowane jako tzw. Dostawa wewnątrzwspólnotowa (WDT). 

Aby wywóz towarów mógł zostać zaliczony do WDT, zarówno dostawca, jak i nabywca towaru muszą spełnić kilka warunków.

Nabywca towarów może być:

  • płatnikiem podatku, a więc musi posiadać numer VAT UE,
  • osobą prawną nie będącą podatnikiem zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  • podatnikiem podatku lub osobą prawną niewymienioną w przepisach, w sytuacji gdy przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz przekroczenia progu podstawowego w wywozie określonego w przepisach prawa, podatnik zobowiązany jest do złożenia deklaracji INTRASTAT.

Eksport pośredni i eksport bezpośredni – czym się różnią?

Eksport pośredni to dostawa towarów wywożonych z kraju do państwa leżącego poza UE przez nabywcę lub na jego rzecz, którego siedziba znajduje się poza terytorium kraju. Dla przykładu eksport pośredni występuje wtedy, gdy polski przedsiębiorca sprzedaje towary zagranicznemu kontrahentowi, ale to ten kontrahent (nabywca) sam je wywozi lub zleca wywóz w swoim imieniu poza UE i we własnym imieniu dokonuje zgłoszenia i odprawy celnej.

Eksport bezpośredni to z kolei sytuacja odwrotna. Sprzedawca (eksporter) sam dokonuje wywozu towarów lub upoważnia do tego inny podmiot, który dokonuje wywozu w jego imieniu i zgłasza towar do odprawy celnej.

Wywóz towaru poza terytorium UE: przepisy, zgłoszenie celne, dokumenty potwierdzające wywóz

Wywóz towaru do krajów należących do UE

Przewóz towarów między poszczególnymi krajami należącymi do UE jest określony założeniami WDT, czyli wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Opisuje ją szczegółowo art. 13 ust. 1 Ustawy o podatku VAT. Pierwszą i najważniejszą kwestią, jaką należy spełnić, jest oczywiście to, że nabywca oraz kupujący muszą podlegać pod VAT UE (z pewnymi wyjątkami). Jeśli tak się stanie, jest szansa na zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT.

Eksport towaru poza UE

Aby móc eksportować towary do państw, które są poza UE, trzeba się zarejestrować w specjalnym systemie usług celnych PUESC na Platformie Usług Elektronicznych Służb Celnych. Kolejny krok to uzyskanie numeru EORI. Jest on nadawany przedsiębiorcom i używany do ich identyfikacji w kontaktach z organami celnymi na terytorium Unii Europejskiej.

Dla uznania danej czynności za eksport towarów i jej opodatkowanie stawkę w wysokości 0% konieczne jest spełnienie warunku dotyczącego potwierdzenia wywozu towarów.

Katalog dokumentów wskazany w art. 41 ust.62 ustawy o podatku od towarów i usług jest otwarty, co oznacza, że podatnik dla wskazania eksportu może posłużyć się każdym dokumentem, który jednoznacznie i w sposób niebudzący wątpliwości potwierdza wywóz towarów poza obszar UE. Podatnik powinien więc posiadać w swojej dokumentacji dowód wiarygodny, potwierdzający faktyczne dokonanie wywozu towaru, z którego wynikać będzie tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Ponadto konieczne jest, aby wywóz ten nastąpił w ramach transportu (wysyłki).

Jak widzisz, wywóz towarów za granicę zarówno w zakresie eksportu jak również WDT  wymaga wnikliwej kontroli przepływu dokumentów. Eksport można bowiem przeprowadzić na własną rękę (trzeba jednak przygotować niezbędną dokumentację, a na to potrzeba znacznie więcej czasu) lub zlecić go firmie kurierskiej (wówczas większość formalności pozostaje po stronie przewoźnika, co pozwala Ci zająć się innymi sprawami).

Jak można łatwo usprawnić eksport towarów do Unii Europejskiej i poza nią?

Wybór dobrej firmy kurierskiej, jak również skorzystanie z usług fachowej agencji celnej, mogą w znacznym stopniu ułatwić Ci i uprościć szereg formalności związanych z realizacją eksportu za granicę. Przesyłki międzynarodowe realizowane za pośrednictwem międzynarodowej firmy kurierskiej mają również tę zaletę, że za pośrednictwem opcji śledzenia przesyłek zagranicznych masz bezpośredni wgląd do postępu ich trasy, daty odbioru itp. Cennik paczek zagranicznych jest w tym przypadku niezwykle atrakcyjny. Wiele firm uważa taką formę eksportu nie tylko za wygodniejszą pod kątem formalnym, ale również korzystniejszą pod względem ekonomicznym.

Skoro już wiesz, co to jest wywóz towarów na terytorium UE jak również poza nią – nie pozostaje Ci nic innego, jak tylko wybrać dobrą firmę kurierską i cieszyć się wygodą związaną z wysyłaniem produktów do Twoich klientów albo kontrahentów. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o procesie celnym, zajrzyj do naszego słownika eksportowego, aby rozwiać swoje wątpliwości w tej sprawie. Pamiętaj też o wygenerowaniu odpowiednich dokumentów, które będą potrzebne zarówno do odprawy celnej eksportowej dla firm, jak i dla osób fizycznych.

Artykuł nie stanowi porady księgowej ani prawnej. Ma wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz wsparcia w rozwoju na zagranicznych rynkach albo pośrednictwa celnego, które odpowiadają bezpośrednio na potrzeby Twojego biznesu.