Eksport

Eksport Towarów – kompendium wiedzy

Eksport towarów jest ściśle regulowany przez przepisy prawne. Jest z nim bowiem związana indywidualna odprawa celna i szereg innych formalności, które przedsiębiorca musi spełnić, aby przesłać towar z Polski poza granicę kraju. Co musisz wiedzieć, decydując się na transport międzynarodowy? Jak skutecznie, bezpiecznie i zgodnie z literą prawa zrealizować wywóz towaru za granicę?

Co to jest eksport towarów?

Zanim zaczniesz rozpatrywać poszczególne opcje wysyłki swoich produktów za granicę, musisz najpierw dobrze zrozumieć, co to jest eksport towarów i jakimi prawami się rządzi. Według definicji export towarów oznacza nie tyle, co samą czynność przewozu jej z kraju A do kraju B, ale również wcześniejszą sprzedaż przedmiotu wysyłki. Jest on zdefiniowany przez art. 2 pkt 8 Ustawy o podatku od towarów i usług. Eksportem może być więc sprzedaż usług lub towarów i następnie jej transport poza granicę kraju. Według prawa obowiązującego na terenie krajów członkowskich UE – relacje biznesowe na zasadzie zakup – sprzedaż – przewóz, są traktowane jako tzw. sprzedaż wewnątrzwspólnotowa, która rządzi się nieco innymi, mniej restrykcyjnymi przepisami niże eksport do krajów spoza terytorium Unii Europejskiej. Co więcej, eksport towarów za granicę jest również w tym przypadku bardziej atrakcyjny pod kątem opłat.

Eksport pośredni i bezpośredni — czym się różnią?

Eksport towarów bezpośredni i pośredni różnią się od siebie kilkoma kwestiami, które warto omówić. Za eksport pośredni można rozumieć sytuację, w której polska firma sprzedaje usługę lub towar klientowi zagranicznemu spoza UE, a ten sam organizuje transport zakupionych towarów. Może tę czynność zlecić pośrednikowi np. międzynarodowej firmie kurierskiej lub zrealizować go samodzielnie, np. własną flotą dostawczą. Wszelkie formalności, czyli np. sporządzenie dokumentacji i zrealizowanie odprawy celnej jest wówczas po stronie kupującego.

W przypadku eksportu bezpośredniego, z jakim zazwyczaj najczęściej ma się do czynienia, sprawa wygląda inaczej. W tej sytuacji, polska firma sprzedaje usługę lub produkt zagranicznemu klientowi i we własnym zakresie realizuje wysyłkę (lub zleca ją firmie kurierskiej). Wszelkie kwestie związane z odprawą na granicy i stworzeniem dokumentacji, leżą po stronie sprzedawcy, lub firmy kurierski, która często tworzy dokumentację zbiorczą.

Eksport towarów z zagranicy a przepisy

Eksport towarów w Unii Europejskiej

Eksport towarów między poszczególnymi krajami należącymi do UE jest określony założeniami WDT, czyli wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Opisuje ją szczegółowo art. 13 ust 1 ustawy w VAT. Pierwszą, najważniejszą kwestią, jaką należy spełnić, jest oczywiście to, że nabywca i kupujący muszą podlegać pod VAT UE (z pewnymi wyjątkami). Jeśli tak się stanie, jest szansa na zastosowanie preferencyjnej stawki, 0% VAT, a co za tym idzie, możliwości późniejszego odliczenia podatku zrealizowanej transakcji. 

Aby do tego doszło, sprzedający i kupujący muszą umieścić na dokumencie sprzedażowym swoje numer VAT UE (można je wydrukować z systemu VIES), a także załączyć dokumenty potwierdzającej eksport towarów i ich odbiór przez kontrahenta z Unii Europejskiej. Jeśli zlecasz transport pośrednikowi, np. firmie kurierskiej, musisz otrzymać od niej potwierdzenie doręczenia, a jeśli realizujesz go we własnym zakresie zdobyć – poświadczony przez odbiorcę dokument, w którym podane są szczegóły dostawy, takie jak: adres doręczenia, ilość towaru, jego rodzaj, informacje nt. środka transportu, jakim został przewieziony), a także kilka innych dokumentów (np. faktury, polisa ubezpieczeniowa itp.). Można jednak stwierdzić, że transport towarów między krajami członkowskimi UE jest obarczony mniejszą liczbą formalności i nie jest tak kosztowny (dzięki WDT).

W przypadku eksportowania towarów za kwotę, która przekracza określony próg cenowy, należy również sporządzić odpowiednie sprawozdanie statystyczne. Wysokość tego progu jest ogłaszana zwykle w ostatnim kwartale roku i obowiązuje przez cały następny rok kalendarzowy. Progi dla importu i eksportu towarów są różne.

Eksport towarów poza UE

Eksport towarów poza granice krajów członkowskich jest określony przez Ustawę o VAT. Wywóz towarów za granicę UE musi być potwierdzony przez właściwy organ celny. Podobnie, jak w wyżej opisanym przypadku, i tutaj może obowiązywać zerowa stawka VAT. Aby tak się stało, całokształt realizowanej dostawy powinien spełniać kryteria określonego ustawą eksportu towarów (art. 41 ust. 4 Ustawy o VAT). Aby miało to miejsce koniecznie będzie zgromadzenie określonej dokumentacji, W jej skład wchodzą, między innymi, dokumenty przewozowe, takie jak np. wygenerowany przez właściwy urząd celny IE599, lub opcjonalnie – dokument wywozowy EAD poświadczony odpowiednio przez urząd celny.

Jak widzisz, wywóz towarów za granicę, w obu przypadkach wymaga kontroli przepływu dokumentów. Eksport można przeprowadzić na własną rękę (więcej dokumentacji i czasu) lub zlecić firmie kurierskiej (większość formalności po stronie przewoźnika).

Jak zaksięgować eksport towarów?

Tym, co interesuje firmy eksportujące swoje produkty za granicę, jest eksport towarów a VAT. Jeśli spełnisz określone warunki zapisane w przytaczanych wyżej przepisów Ustawy o VAT, istnieje szansa na zastosowanie stawki podatku w wysokości 0%. Jednak musisz wiedzieć, że do chwili powstania obowiązku podatkowego, obowiązują Cię ogólne przepisy podatkowe w obrocie krajowym. Eksport towarów przez nievatowca dla krajów spoza UE nie jest związany z obowiązkiem rejestracji do VAT UE, Jeśli jednak realizujesz eksport na terenie UE, rejestracja będzie już obowiązkowa. Szczegółowe informacje o tym, jak zaksięgować eksport towarów znajdziesz w Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Jak usprawnić eksport towarów?

Wybór dobrej firmy kurierskiej, jak również skorzystanie z usług fachowej agencji celnej mogą w znacznym stopniu ułatwić i uprościć szereg formalności związanych z realizacją eksportu za granicę. Przesyłki międzynarodowe realizowane za pośrednictwem międzynarodowej firmy kurierskiej mają również tę zaletę, że za pośrednictwem opcji śledzenie przesyłek zagranicznych możesz mieć wgląd do postępu ich trasy, daty odbioru itp. Cennik paczek zagranicznych jest również o tyle atrakcyjny, że wiele firm uważa taką formę eksportu nie tylko za wygodniejszą pod kątem formalnym, ale również korzystniejszą pod kątem ekonomicznym.

Skoro już wiesz, co to jest eksport według definicji Ustawy, a także jak zaksięgować eksport towarów – wybierz dobrą formę kurierską i ciesz się wygodą związaną z outsourcingiem logistycznym swoich produktów.

Zastrzegamy, że niniejszy artykuł nie stanowi porady księgowej ani prawnej. Nie jest również stanowiskiem ekspertów.

Kontakt Kontakt z Międzynarodowymi Specjalistami