Import
Wysyłka w praktyce

Import Towarów – kompendium wiedzy

Realizujesz import towarów do Polski? Chcesz wiedzieć, jak go przeprowadzić i jak zaksięgować? Import do Polski może być albo prosty i związany z minimalną liczbą formalności, albo skomplikowany i obwarowany koniecznością zdobywania pozwoleń, gromadzenia dokumentacji itp. Wszystko zależy od tego, skąd i w jaki sposób odbywa się sprowadzanie towarów z zagranicy. Państwa członkowskie zezwalają na swobodne importowanie towarów między krajami UE. Inaczej sprawa importu będzie wyglądać, jednak gdy handlujesz z Azją lub USA. Koniecznie przeczytaj nasz krótki poradnik i dowiedz się, co to jest import towarów, jak go zrealizować i jak rozliczyć kwestie księgowe.

Co to jest import towarów?

Za import rozumie się sprowadzanie towarów lub usług z zagranicy do własnego kraju. Jednak to nie wszystko! Aby móc określić takową czynność tą nazwą, musi dojść do wprowadzenia w obieg sprowadzonych towarów lub usług, czyli sprzedaży, lub rozprowadzaniu ich na krajowym rynku wewnętrznym. A jak wygląd import towaru w świetle obowiązującego prawa? Całokształt czynności związanych ze sprowadzeniem produktów z zagranicy i ich dalszym wprowadzeniem w szeroko pojęty obieg regulują różnego rodzaju dyrektywy, w tym przepisy prawa podatkowego.

Import towarów do kraju można zorganizować samodzielnie, z wykorzystaniem własnej floty transportowej, lub korzystając z oferty firmy kurierskiej, która realizuje przesyłki międzynarodowe. Istnieje również możliwość sprowadzenia towaru z wykorzystaniem środków transportu strony sprzedającej, od której sprowadzany jest towar. W każdym wypadku warto skorzystać z usług doświadczonej agencji celnej i profesjonalnej firmy kurierskiej. Wpływa to bowiem nie tylko na bezpieczeństwo przewozu, ale również zmniejszenie liczby formalności związanych z importem do kraju, odprawą celną itp. Chociaż importu nie warto demonizować, trochę inaczej wygląda import międzywspólnotowy (na terenie UE), a inaczej sprowadzenie towarów spoza terytorium Unii Europejskiej

Import towarów z zagranicy

Import towarów w Unii Europejskiej

Sprowadzanie towarów z zagranicy nie zawsze jest związane z szeregiem formalności. Dzięki obowiązującym przepisom przepływ towarów i usług na terenie UE jest w zasadzie całkiem swobodny i, co ważne, nieobarczony dodatkowymi opłatami i szczegółowymi kontrolami celnymi. Oczywiście od tej zasady są pewne wyjątki. Jeśli importujesz produkty, które według prawa podlegają pewnym ograniczeniom w zakresie i ilości, tytoniem, produktami rolnymi i bronią wyżej opisane udogodnienia nie będą miały zastosowania. W takich sytuacjach niezbędne jest zdobycie koncesji lub oficjalnego pozwolenia na przywóz tego typu towarów do kraju. Wydają je Ministerstwa: Gospodarki, Transportu, Ochrony Środowiska, czy Rolnictwa. Niestety w tego typu przypadkach cały proces importu towarów może się wydłużyć i pochłonąć sporo funduszy. Jeśli chcesz sprawdzić, czy sprowadzany towar może rodzić problemy z importem do Polski – sprawdź listę importową. Znajdziesz w niej wszystkie produkty, które będą wymagały pozwolenia na sprowadzenie do kraju.

Import towarów spoza Unii Europejskiej

Skoro już wiesz, co to import w krajach UE i jakimi przepisami się rządzi, sprawdź też na co należy się nastawić, decydując się na import towarów spoza UE. Oczywiście polskie firmy mają prawo do swobodnego handlu nie tylko z krajami członkowskimi, ale też innymi państwami spoza Unii Europejskiej – jednak… zależy co jest jego przedmiotem! Jeśli przedmiot transakcji nie jest zagrożeniem interesów państw członkowskich UE. Problem narasta w przypadku importu z Azji, Ameryki Północnej i Południowej. W takich sytuacjach wymaga to nieco więcej formalności dużo więcej zaangażowania. Wiele firm korzysta wówczas z usług pośredników, którzy załatwiają w ich imieniu wszelkie formalności prawne związane z pozwoleniami i sprawdzeniem towaru do kraju. Z kolei sam transport zlecają wówczas firmom kurierskim, które realizują import i eksport zagraniczny.

Jak zaksięgować import towarów?

Kolejnym zadaniem, które leży po stronie importującej towary z zagranicy jest właściwe ich zaksięgowanie. W tym celu należy odwołać się bezpośrednio do ustawy o rachunkowości. Chociaż to, jak zaksięgować import towarów spoza Unii dla wprawionego księgowego jest banalnie proste, przedsiębiorca bez ponadpodstawowej wiedzy o księgowości może mieć z tym kłopot. Według definicji Ustawy o rachunkowości, aby poprawnie zaksięgować import towarów, koniecznie jest wprowadzenie do ksiąg nie tylko samą cenę nabycia, ale również cło. Cena nabycia wyrażana jest w takiej sytuacji w walucie obcej i według aktualnego kursu przeliczana na PLN.

Import towarów a VAT

Aby opisać zależność między importem towarów a VAT, należy sięgnąć bezpośrednio do Ustawy o podatku VAT. W praktyce stosowane są dwa rodzaje rozliczeń celnych. Pierwsza jest uproszczona, druga ogólna.

Ogólna procedura rozliczania VAT za import towarów wpływa na możliwość zastosowania odliczenia podatku za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Procedura uproszczona umożliwia rozliczenie kwoty podatku w deklaracji złożonej za okres powstania obowiązku podatkowego. W tym wypadku jest to miesiąc kalendarzowy.

Od 2011 roku nie obowiązuje już składanie zabezpieczeń kwoty podatku, które dotychczas warunkowały możliwość jego rozliczenia. Nie jest również konieczne składanie dokumentów prezentujących rozliczenie kwoty podatku przed organem celnym. Warunki zasady rozliczania VAT określa szczegółowo art. 30b ust. 1 ustawy o VAT. Aby rozliczyć import towarów w deklaracji VAT należy dysponować dokumentami, takimi jak, między innymi: SAD, dokumentami sprzedażowymi itp.

Odprawa celna w imporcie

Odprawa celna w imporcie to nic innego jak rodzaj kontroli dokumentacji i towarów, które przekraczają granicę. Jeśli zlecasz import towarów firmie kurierskiej, odprawa celna leży po stronie firmy przewozowej. Wystarczy, jeśli podpiszesz odpowiednie upoważnienie, przekażesz fakturę i podasz numer EORI. Obecnie funkcjonuje kilka rodzajów odpraw. Są to odprawy: zwykłe, uproszczone, czasowe, zbiorcze, indywidualne i odprawy pod wniosek. O wszystkich, szczegółowo przeczytasz na naszej stronie.

Jak usprawnić import towarów?

Import towarów to złożony proces. Aby go usprawnić warto w pierwszej kolejności skorzystać z usług oferowanych przez agencje celne. Nie bez znaczenia jest również wybór dobrej firmy kurierskiej, która bezpiecznie dostarczy  do Ciebie towar z wybranych zakątków świata, zajmie się odprawą i wszelkimi formalnościami.

Jak widzisz przesyłki międzynarodowe – importowane i eksportowane, chociaż nie funkcjonują w ten sam sposób, jak paczki krajowe, nie muszą wiązać się z problemami i masą formalności. Wybierając ofertę DHL otrzymujesz nie tylko gwarancję bezpiecznej i terminowej dostawy, ale również opcje, takie jak śledzenie przesyłek zagranicznych, wsparcie obsługi Klienta i konkurencyjny cennik paczek zagranicznych.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady księgowej i prawnej.