DHL Express

Ubezpieczenie przesyłek
w transporcie międzynarodowym

Ubezpieczenie przesyłek to jedna w wielu usług dodatkowych oferowanych przez firmy kurierskie. Jest to usługa dostępna u kuriera krajowego jak i przesyłek międzynarodowych. Za stosunkowo niewielką kwotę można zyskać poczucie komfortu i spokoju a w przypadku wystąpienia zdarzenia – szybką likwidacje szkody. Ewentualne niedoręczenie czy uszkodzenie towaru oznacza w takiej sytuacji wypłatę odszkodowania. Jego wysokość będzie adekwatna do straty poniesionej przez nadawcę.

Ubezpieczenie przesyłek czy odpowiedzialność przewoźnika? W zależności od wartości towaru warto rozważyć opcje dodatkowego ubezpieczenia.Przewoźnik odpowiada nie tylko za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru. Również za uszkodzenie, które nastąpi w czasie między jego przyjęciem a wydaniem, a także za opóźnienie dostawy. Nie zwalniają od tego wady pojazdu, który służy do wykonywania przewozu. Wytłumaczeniem nie może też być wina osoby lub pracowników osoby, u której przewoźnik wynajął pojazd. Wskazuje na to Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Została ona sporządzona 19 maja 1956 r. w Genewie.

Inne regulacje obejmują dostarczanie przesyłek drogą powietrzną. W tym przypadku zastosowanie ma Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, czyli Konwencja montrealska. Przygotowano ją m.in. ze względu na potrzebę unowocześnienia i konsolidacji Konwencji warszawskiej, podpisanej 12 października 1929 roku, a także innych powiązanych dokumentów.
Konwencja CMR ogranicza odpowiedzialność firm kurierskich do niższej ze wskazanych kwot. Mowa tu o aktualnej wartości rynkowej lub zadeklarowanej wartości, ewentualnie 8,33 Special Drawing Rights (SDR) za kilogram. Ta ostatnia stanowi umowną jednostkę monetarną mającą charakter pieniądza bezgotówkowego. Istnieje wyłącznie w postaci zapisów księgowych na bankowych rachunkach depozytowych.

Jeżeli dojdzie do uszkodzenia przesyłki, to firma powinna zapłacić kwotę, o którą obniżyła się wartość towaru. Konwencja przewiduje możliwość żądania odsetek od kwoty odszkodowania. Są one ustalone w wysokości 5 proc. rocznie. Ich naliczanie odbywa się od dnia skierowania do przewoźnika pisemnej reklamacji. Jeśli jej nie było, to od dnia wytoczenia powództwa sądowego.

 

Różne odszkodowania

Odpowiedzialność firmy kurierskiej można zwiększyć, decydując się na ubezpieczenie przesyłek. Czy warto wykonać ten krok? Wiele powinna wyjaśnić sytuacja dwóch nadawców. Wysłali oni przesyłki o wadze 1 kg i o wartości 1 tys. zł. Jednak nie dotarły one do adresatów w Niemczech. Kowalski wykupił ubezpieczenie. W tej sytuacji ma zagwarantowane odszkodowanie w wysokości wartości wysłanego towaru, tj. 1 tys. zł. Nowak nie zdecydował się na usługę dodatkową. W efekcie może liczyć tylko na wypłatę odszkodowania z odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Aby obliczyć kwotę zadośćuczynienia, najpierw trzeba pomnożyć wagę przesyłki oraz odpowiedni SDR. W przypadku transportu lotniczego będą to wartości 1 kg i 19. Wynik 19 SDR oznacza ponad 96 zł, na początku maja kurs SDR przekroczył 5,1 zł. Z kolei dla transportu drogowego iloczyn wyniesie 8,33 SDR (1 kg i 8,33), co oznacza wypłatę nieco ponad 42 zł.

Ubezpieczenie przesyłek międzynarodowych. Ile to kosztuje?

Koszty ubezpieczenia przesyłek nie należą do wysokich. W DHL opłata minimalna wynosi 1 proc. zadeklarowanej wartości, ale nie mniej niż 52 zł za przesyłkę. Umowa nie przewiduje wkładu własnego, co pozwala klientowi uzyskać odszkodowanie do wysokości zadeklarowanej wcześniej wartości towaru. Opcja ta dotyczy przesyłek zarówno w imporcie, jak i w eksporcie. W przypadku większych wolumenów ubezpieczonych przesyłek międzynarodowych zapytaj o rabat na usługę.

Kraj De Minimis Cła De Minimis Vat/ Podatek
Arabia Saudyjska 266 USD 0 USD
Australia 1000 AUD 1000 AUD
Brazylia 0 BRL 0 BRL
Chiny 2000 CNY 0 CNY
Hongkong 50 000 USD 50 000 USD
Indie 0 INR 0 INR
Izrael 75 USD 75 USD
Japonia 10 000 JPY 10 000 JPY
Kanada 20 KAD 20 KAD
Nigeria 20 USD 20 USD
Katar 0 USD 0 USD
Korea Południowa 150 000 KRW 150 000 KRW
Nowa Zelandia 0 NZD 0 NZD
Rosja 1000 EUR 1000 EUR
RPA 0 ZAR 0 ZAR
Turcja 75 EUR 75 EUR
Ukraina 150 EUR 150 EUR
USA 800 USD 800 USD
Wietnam 45 USD 45 USD
ZEA 1000 AED 0 AED

 

Strefa komfortu

Formalności związane z ubezpieczeniem przesyłek ograniczają się do minimum. Przeważnie wystarczy zaznaczyć na dowodzie nadania pole ubezpieczenie i podać wartość towaru, np. 25 tys. zł. Standardowo DHL ubezpiecza przesyłki o wysokiej wartości do 500 tys. euro. Możliwe jest też wykupienie ubezpieczenia na towar przekraczający tę kwotę, ale w takiej sytuacji już firma musi wyrazić zgodę.
Zgodnie z Konwencją CMR dowód zawarcia umowy przewozu stanowi list przewozowy. Powinien on zawierać szereg danych, a w razie potrzeby też m.in. zadeklarowaną wartość towaru czy instrukcje nadawcy dla przewoźnika dotyczące ubezpieczenia przesyłki.

ubezpieczenie przesyłek to jedna z wielu usług dodatkowych oferowanych przez DHL Express

Zakres działania ubezpieczenia przesyłek

Ubezpieczenie działa na całym świecie, ale istnieją ograniczenia i wyłączenia. Do tych ostatnich należą tymczasowe zdarzenia związane z wojną, terroryzmem, zagrożeniem nuklearnym lub na życzenie Agencji Rządowych. Polisa nie obejmuje wycieku zawartości, utraty wagi lub objętości czy opóźnień. O odszkodowaniu trzeba zapomnieć, jeśli szkody wynikają z nieprawidłowego opakowania czy wady ukrytej przesyłki.

DHL nie ubezpiecza przesyłek do takich państw jak Kuba, Iran, Mjanma, Korea Północna, Sudan Północny oraz Syria. Z kolei w Iraku i Afganistanie oferowana usługa jest ograniczona. Ubezpieczenie obowiązuje tam jedynie do chwili rozładowania samolotu. Jeżeli klient chce mieć ubezpieczoną przesyłkę w tych krajach, to tylko w tranzycie lądowym.

Ubezpieczenia i likwidacja szkody

Również formalności związane z likwidacją szkody nie są skomplikowane czy czasochłonne. Ubezpieczyciel niezwłocznie wypłaca należne odszkodowanie. Jednak niekiedy konieczne jest dostarczenie dowodów potwierdzających wartość zaginionego czy uszkodzonego towaru.
Każdy nadawca powinien zdawać sobie sprawę, że również jego przesyłka może mieć problem z dotarciem do celu. Pewnych sytuacji w transporcie międzynarodowym nie są w stanie przewidzieć nawet najbardziej renomowane i wiarygodne firmy kurierskie. Zakup ubezpieczenia oznacza rozsądne przygotowanie się na ewentualny scenariusz z niemiłymi niespodziankami. Poczucie komfortu kosztuje niewielką część wartości wysyłanego towaru.

Kontakt Kontakt z Międzynarodowymi Specjalistami