2050

Zielona logistyka. Ku zerowej emisji.

Sztandarowym program DHL - GoGreen. Program zakłada eko-modernizację. Czym jest zielona logistyka? Jako lider światowej logistyki, DHL od lat ustawia wysoko poprzeczkę sobie i całej branży. Rozwijamy technologię, wprowadzamy innowacje, podnosimy standardy. Intensywnie działamy również na rzecz ochrony środowiska.

Dzieje się tak dlatego, że czujemy się odpowiedzialni za środowisko naturalne, w tym za redukcję emisji szkodliwych substancji oraz, w miarę naszych możliwości, polepszanie jakości życia nas wszystkich. Gramy jedną z głównych ról w światowym handlu, a co za tym idzie w światowej gospodarce. Postępujemy w zgodzie z naszymi wartościami czyniąc wszystko, co w naszej mocy, aby chronić środowisko naturalne.

Zielona logistyka w DHL to już 10 lat działań.

Naszym sztandarowym programem w tym zakresie jest GoGreen. W jego zakres wchodzi eko-modernizacja m.in.:

– floty transportowej

testujemy nowe, przyjazne środowisku technologie. Staramy się regularnie wymieniać naszą flotę transportową, tak, aby nasz transport jak najmniej szkodził środowisku

  • magazynów

wprowadzamy nowe energooszczędne technologie do naszych magazynów

  • korytarzy transportowych

nieustannie optymalizujemy naszą sieć transportową, aby ograniczyć emisję CO2

  • sposobu pracy

szkolimy naszych pracowników, aby podczas wykonywania swoich codziennych, rutynowych obowiązków również mieli na uwadze dobro środowiska, choćby w takich kwestiach jak zużycie materiałów biurowych, pracę sprzętu biurowego itp.

Wszystkie z tych działań przyczyniają się do redukcji szkodliwego C02.

Klienci i Zielona logistyka

Nie poprzestajemy tylko na sobie, włączając w działania ekologiczne również naszych klientów. Podczas współpracy z naszymi klientami staramy się ich angażować oraz pomagać im we wprowadzaniu proekologicznych rozwiązań. Oferujemy naszym klientom szeroki wachlarz ekologicznych produktów i usług. Poprzez tzw. „raporty węglowe” unaoczniamy klientom poziom powodowanych przez nich emisji gazów cieplarnianych. Obok CO2, gazu, którego emisja ma najbardziej szkodliwy wpływ na zmiany klimatu, podajemy także wartości emisji innych gazów cieplarnianych, takich jak metan i dwutlenek azotu. Zgodnie z globalnie uznanym standardem oceny emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia produktu „Greenhouse Gas Product Lifecycle Accounting and Reporting” uwzględniamy także emisje związane z produkcją i transportem paliw oraz energii.

W ramach usługi „optymalizacja ekologiczna” zapewniamy naszym klientom wsparcie w ustaleniu obszarów wymagających poprawy oraz sposobów osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych. Analizujemy łańcuch dostaw klienta i pomagamy jemu w zoptymalizowaniu tras i sposobów realizacji dostaw. Dodatkowo proponujemy sposoby przyczyniające się do poprawy obecnego stanu, które mają na celu ochronę środowiska.

To wszystko, oczywiście w wielkim skrócie, składa się na program GoGreen.

Postawiliśmy jednak podnieść sobie poprzeczkę jeszcze wyżej. Teraz nasz projekt „Misja 2050” zakłada redukcję wszystkich wynikłych ze specyfiki logistyki i transportu emisji substancji szkodliwych do zera. Chcemy to osiągnąć do 2050 roku.

Zielona logistyka. „Misja 2050” zakłada redukcję wszystkich wynikłych ze specyfiki logistyki i transportu emisji substancji szkodliwych do zera

Mimo, że do 2050 roku jeszcze daleko, to osiągnięcie zerowej emisji stanowi gigantyczne wyzwanie. DHL postawił sobie kilka krótkoterminowych zadań, które krok po kroku mają przybliżać nas do tego głównego celu określonego na 2050 rok. Oto one:

  1. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 50% w porównaniu do roku 2007.
  2. Regularna wymiana floty pojazdów do 2050 roku na auta przyjazne środowisku. Do tej pory z 90 tysięcy samochodów znajdujących się w naszej flocie, 20 tysięcy wyposażonych jest w silnik hybrydowy bądź elektryczny.
  3. Wprowadzenie rozwiązań z szeroko pojętego Green Solutions do więcej niż 50% rozwiązań proponowanych naszym klientom.

Tu małe wyjaśnienie. Generalnie, kiedy mówimy o Green Solutions, mamy na myśli technologie, systemy i produkty, które pomagają chronić środowisko naturalne i cały ekosystem. Są to globalne rozwiązania, które mogą być wykorzystywane przez korporacje, małe firmy bądź jednostki. Program GoGreen z kolei jest autorskim programem DHL.

  1. Przeszkolenie praktyczne 80% pracowników przygotowujące ich do funkcji specjalistów ds. programu GoGreen.

To cele chcemy zamierzamy osiągnąć do 2025 roku.

Globalizacja oferuje wielkie możliwości biznesowe, ale jednocześnie nakłada wielką odpowiedzialność na firmy z niej korzystające. Dla każdej z firm, w której króluje myślenie przyszłościowe, prorozwojowe, jednym z głównych celów powinna być troska o środowisko naturalne. Dla DHL to jeden z priorytetów. Branża logistyczna, w której działamy, to jedna z kluczowych dziedzin gospodarki światowej. Nadeszła pora, kiedy wszyscy powinniśmy zadbać o ochronę środowiska i redukcję CO2. Po prostu o lepszą przyszłość.

Wybierając operatora logistycznego, wybierz firmę świadomą ekologicznie

Kontakt Kontakt z Międzynarodowymi Specjalistami