Wiedza celna

Dokumentacja do odprawy celnej w imporcie

W zależności od celu przywozu oraz wartości towaru do odprawy celnej potrzebne będą określone dokumenty.

 Osoby fizyczneFirmy
Niska wartośćPrezenty nieodpłatne od osób fizycznych o wartości do 45 EUR

Faktura proforma
Do 22 EUR

Faktura proforma
Wysoka wartośćZakupy zza granicy powyżej 0 EUR

Faktura lub zamówienie ze sklepu

Potwierdzenie przelewu

Oświadczenie o przeznaczeniu niehandlowym

Upoważnienie*
* dotyczy osób, które:
1) nie dostarczą potwierdzenia przelewu lub,
2) odprawa wymaga procedury specjalnych

Cel niehandlowy - faktura profroma

Cel handlowy - faktura

Upoważnienie

EORI

Pozwolenia, licencje, inne (jeżeli wymagane)

Faktura handlowa

To dokument potwierdzający transakcję handlową.

Co powinna zawierać faktura?

 1. Nazwy i adresy kontrahentów: sprzedającego i kupującego
 2. Miejsce i datę wystawienia
 3. Precyzyjny opis towarów, ilość i wartość w walucie wymienialnej (oznaczonej trzy literowym symbolem międzynarodowym)
 4. Kod towaru (wg Systemu Zharmonizowanego HS)
 5. Warunki handlowe wg reguł Incoterms © koniecznie z oznaczonym miejscem (np EXW Londyn)
 6. Inne dane jeśli są wymagane
 7. Numer dokumentu (nie obligatoryjnie)

Fakturę handlową przygotujesz za pomocą MyDHL+ lub możesz skorzystać z własnego dokumentu.

Faktura proforma

To dokument określający wartość towaru przesyłki do odprawy celnej.

 1. Faktura musi zawierać zapis „Non Commercial Value” lub „Not for Sale”.
 2. Należy podać dokładne dane Nadawcy i Odbiorcy z numerem telefonu do osoby kontaktowej (pozwoli to na szybkie dotarcie do odpowiedniej osoby po stronie Odbiorcy).
 3. Wysyłając kilka towarów, należy koniecznie podać wartość każdego towaru i zsumować ich łączną wartość.
 4. Należy zwrócić uwagę na skrót waluty znajdującej się na fakturze (najczęściej stosowane waluty to EUR lub USD).
 5. Może być wystawiana także przez osoby prywatne.

Fakturę handlową przygotujesz za pomocą MyDHL+ , możesz skorzystać z własnego dokumentu lub z wzoru.

Numer EORI

Przedsiębiorstwa zarejestrowane w krajach UE chcące prowadzić wymianę zagraniczną z krajami trzecimi muszą być zarejestrowane w systemie EORI – dowiedz się jak uzyskać numer.

Upoważnienie – przedstawicielstwo celne

Aby odprawić przesyłkę, kontaktujemy się w imieniu Nadawcy z organami celnymi. W tym zakresie wymagane jest ustanowienie przedstawicielstwa celnego.