Wiedza celna

Wysyłka towaru do naprawy poza Unię Europejską

Stosując procedurę uszlachetniania biernego możesz czasowo wywozić poza obszar celny Unii Europejskiej towary unijne i poddawać je procesom przetwarzania (na przykład obróbce, montażowi, naprawie). Następnie, przy przywozie na obszar celny UE produktów przetworzonych powstałych z tych towarów, możesz skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych.

Wymagane dokumenty do zgłoszenia celnego to:

Towar wysyłany do naprawy płatnej:

 1. faktura proforma,
 2. numer seryjny na fakturze lub zdjęcie towaru,
 3. oświadczenie o wysyłaniu towaru do naprawy płatnej.

Towar wysyłany do naprawy bezpłatnej:

 1. faktura proforma,
 2. numer seryjny na fakturze lub zdjęcie towaru,
 3. kopia karty gwarancyjnej/oświadczenie od odbiorcy, że naprawa będzie bezpłatna,
 4. dokumenty importowe ( kopia dokumentu SAD, ewentualnie komunikat ZC 299),
 5. oświadczenie o wysyłaniu towaru do naprawy bezpłatnej.

W przypadku wysłania towaru do naprawy/uszlachetniania na terenie Wielkiej Brytanii musisz pamiętać, że:

 • Odbiorca towaru na terenie GB musi mieć pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego wystawione przez angielskie władze skarbowe,
 • Informację odnośnie takiego pozwolenia można znaleźć tutaj
 • W przypadku wysyłania towaru z zastosowaniem serwisu DTP, brak pozwolenia może skutkować kwotą należności importowych, którą zostanie obciążony wysyłający,
 • Chcąc występować jako importer towaru na terenie Wielkiej Brytanii musisz mieć rejestrację w systemie HMRC jak również musisz posiadać pozwolenie na procedurę uszlachetniania,