lepszy biznes

5 Powodów, dla których transport testów badań klinicznych potrzebuje ciągłego monitoringu

Transporty medyczne, w tym testy kliniczne mają priorytet przy odprawie celnej, ale zawsze jeśli istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się problemów.

Do najczęstszych wyzwań przy transporcie przesyłek medycznych (wymagającej kontrolowanej temperatury oraz dostawy w określony terminie) zaliczają się:

  • złożone i niejednolite pośrednictwo,
  • kiepska widoczność statusu odprawy i jej kosztów
  • opóźnienia spowodowane dokumentacją
  • nieaktualne, bądź niewłaściwe pozwolenia i licencje
  • opóźniona odprawa generująca dodatkowe koszty z tytułu przechowywania
  • ryzyko niedostarczenia przesyłki na czas
  • niedostateczna koordynacja pomiędzy członkami łańcucha dostaw
  • niszczenie przesyłek, które za późno docierają.

Nie są to sytuacje obce sponsorom badań ani instytucjom prowadzącym testy kliniczne. Istnieje rozwiązanie, które może być remedium na wspomniane powyżej sytuacje.

Sprawna wieża kontrolna odpraw– centralny punkt koordynacji monitorowania i raportowania przepływu eksportu i importu przesyłek medycznych, oraz zawierających testy kliniczne – zapewni kluczową zgodność z wymogami, widoczność od odbioru do momentu dostawy i tak istotną ciągłość biznesową.

Istnieje 5 powodów, dla których tego rodzaju rozwiązanie, oferujące wieżę kontrolną dla transportów medycznych jest potrzebne.

Usprawnione pośrednictwo

Wiedza odnośnie regulacji, pozwalająca na właściwą ekspertyzę jest kluczowa, ale nie jest jednoznaczna z korzystaniem z wielu pośredników, bądź kompletowaniem kosztownych zespołów wewnątrz swojej organizacji, bądź poza nią. Po wybraniu rozwiązań oferowanych przez wieżę kontrolną odpraw, jedna z firm, która wysyła transporty testów klinicznych mogła pozwolić sobie na zrezygnowanie z liczącego ponad 50 osób zespołu wewnątrz własnych struktur i oddelegować całą obsługę procesu do DHL. Pozwoliło jej to ponadto na wprowadzenie globalnych standardów do swoich procesów operacyjnych.

Proaktywna dokumentacja

Dobro pacjenta często zależy od skutecznego przeprowadzenia testów klinicznych, a mimo tego niestety często dochodzi do sytuacji kiedy prze źle sporządzoną, bądź niekompletną dokumentację pojawiają się duże opóźnienia przy odprawie celnej. Dobrym pomysłem jest więc sporządzenie potrzebnej dokumentacji proaktywnie i odpowiednio wcześnie. Przed rozpoczęciem korzystania z rozwiązań, które oferuje nasza wieża kontrolna, 30% testów klinicznych przesyłanych przez jednego z naszych Klientów doświadczało wynikających z problemów z dokumentacją opóźnień. Od czasu, kiedy rozpoczął korzystanie z wieży kontroli odpraw, liczba ta spadła do mniej niż 1%.

Aktualne autoryzacje

Powodem opóźnień są też nieaktualne, albo niewłaściwe licencje i pozwolenia. Odprawa takich przesyłek jest wstrzymana przez urzędy celne, co powoduje pojawienie się kosztów z tytułu zatrzymania przesyłki i konieczności jej przechowywania, kar, czy nawet w ostateczności może prowadzić do zniszczenia dóbr. Tymczasem problemów tych można uniknąć, dzięki centralnemu zarządzaniu licencjami importowymi, które możliwe jest dzięki zastosowaniu wieży kontrolnej odpraw.

Widoczność od odbioru do dostawy

Dla zamawiających i płacących za przesyłki zawierające materiały medyczne kluczowa jest możliwość monitorowania ich w każdym momencie ich podróży, od odbioru do dostawy. Idealnym rozwiązaniem byłby w takim przypadku globalny, elastyczny system zapewniający tego rodzaju śledzenie przesyłki. I dokładnie taką usługę dostarcza wieża kontrolna odpraw, która dostarcza też uproszczone raportowanie dostępne w internecie, które dostępne jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Niższe koszty

Koszty, jakie wiążą się z utrzymywaniem dedykowanego testom klinicznym personelu mają tendencję do rośnięcia. Zwłaszcza jeśli wiąże się to z koniecznością outsourcingu spowodowanego prowadzeniem testów w wielu krajach, w każdym z których potrzebne są osobne zespoły. Z naszego doświadczenia wynika, że stosując wieżę kontrolną dla odpraw koszty związane z prowadzeniem tego rodzaju operacji mogą zostać obniżone o połowę.

W trakcie trwania kryzysu wywołanego koronawirusem, 100% przesyłek klinicznych, które były pod opieką wieży kontroli odpraw DHL zostało przeprocesowanych i odprawionych bez opóźnień. W dużej mierze jest to zasługa umiejętności i determinacji specjalistów celnych i rozległej, globalnej sieci DHL.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej odnośnie transportów medycznych DHL Express zachęcamy do kontaktu z naszym przedstawicielem handlowym.

Kontakt Kontakt z Międzynarodowymi Specjalistami