Wiedza celna

Dokumentacja do odprawy celnej w eksporcie

W zależności od celu wysyłki do odprawy celnej należy przygotować dokumenty. Odpowiedz na pytania aby określić jakie dokumenty są potrzebne:

 

 

Faktura handlowa

To dokument potwierdzający transakcję handlową.

Co powinna zawierać faktura?

 1. Nazwy i adresy kontrahentów: sprzedającego i kupującego
 2. Miejsce i datę wystawienia
 3. Precyzyjny opis towarów, ilość i wartość w walucie wymienialnej (oznaczonej trzy literowym symbolem międzynarodowym)
 4. Kod towaru (wg Systemu Zharmonizowanego HS)
 5. Warunki handlowe wg reguł Incoterms © koniecznie z oznaczonym miejscem (np EXW Londyn)
 6. Inne dane jeśli są wymagane
 7. Numer dokumentu (nie obligatoryjnie)

Fakturę handlową przygotujesz za pomocą MyDHL+ lub możesz skorzystać z własnego dokumentu.

Faktura proforma

To dokument określający wartość towaru przesyłki do odprawy celnej.

 1. Faktura musi zawierać zapis „Non Commercial Value” lub „Not for Sale”.
 2. Należy podać dokładne dane Nadawcy i Odbiorcy z numerem telefonu do osoby kontaktowej (pozwoli to na szybkie dotarcie do odpowiedniej osoby po stronie Odbiorcy).
 3. Wysyłając kilka towarów, należy koniecznie podać wartość każdego towaru i zsumować ich łączną wartość.
 4. Należy zwrócić uwagę na skrót waluty znajdującej się na fakturze (najczęściej stosowane waluty to EUR lub USD).
 5. Może być wystawiana także przez osoby prywatne.

Fakturę handlową przygotujesz za pomocą MyDHL+ , możesz skorzystać z własnego dokumentu lub z wzoru.

Oświadczenie o wartości towaru

Oświadczenie LV (Low Value)

Dokument, w którym przede wszystkim, nadający przesyłkę deklaruje, że zawartość przesyłki w żaden sposób nie kwalifikuje jej do żadnej z kategorii, która zdyskwalifikowałaby ją do transportu. W przypadku kategorii low value, znaczy to też, ze wartość przesyłki nie przekracza kwoty 1000 Euro. Wybór odprawy przesyłki na oświadczeniu LV (Low value) oznacza też, że będzie ona przeznaczona do odprawy zbiorczej wraz z innymi przesyłkami.

Oświadczenie HV  (High Value)

Dokument stosowany jest przez agencję celną DHL Express do odprawy przesyłek o wysokiej wartości. Żeby przesyłka została zakwalifikowana do odprawy High Value, jej wartość musi przekraczać kwotę 1000 Euro. Przesyłki, do których dodane jest oświadczenie HV odprawiane są indywidualnie. Po zakończeniu odprawy celnej high value klient jest informowany za pomocą komunikaty IE529 oraz IE599.

Upoważnienie – przedstawicielstwo celne

Aby odprawić przesyłkę, kontaktujemy się w imieniu Nadawcy z organami celnymi. W tym zakresie wymagane jest ustanowienie przedstawicielstwa celnego.

Numer EORI

Przedsiębiorstwa zarejestrowane w krajach UE chcące prowadzić wymianę zagraniczną z krajami trzecimi muszą być zarejestrowane w systemie EORI – dowiedz się jak uzyskać numer.