import

Szybka odprawa celna w 5 krokach

Wiesz, że ponad 80% opóźnień w imporcie spowodowanych jest z niepełnymi informacjami dotyczącymi odbiorcy, bądź niekompletnymi lub nieprawidłowo sporządzonymi opisami transportowanych dóbr? Dla pozbawionych odpowiedniego know-how przedsiębiorców odprawa celna importowanych przez nich produktów może się wiązać z dużym stresem. Na szczęście, przy niewielkim researchu, pomocy ekspertów i dokładnym planowaniu osiągnięcie rezultatu takiego, jak szybka odprawa celna, wcale nie musi być trudne.

Dzięki poniższym pięciu kluczowym wskazówkom, jak uniknąć opóźnień w imporcie, małe przedsiębiorstwa mogą do perfekcji opanować zasady obowiązujące przy odprawie celnej i zapewnić swobodny przepływ swoich dóbr.

Zapewnij dokładny opis w dokumentach przewozowych

Opis musi być dokładny i zgodny z prawdą. Na przykład określenie „części komputerowe” wymaga umieszczenia dodatkowo nazwy marki, modelu i numeru seryjnego części. Używanie takich opisów jak „prezent”, albo „części” jest niewystarczające i będzie powodowało opóźnienia.

Umieszczaj pełne informacje o nadawcy i odbiorcy

Jeśli imię bądź adres są niekompletne, dostawa może być opóźniona do czasu, kiedy przewoźnik będzie mógł określić, jak należy postąpić z przesyłką. Jest oczywiste, że może to spowodować opóźnienie w dostawie przesyłki.

Importuj swoje przesyłki z liderem na rynku ekspresowych przesyłek międzynarodowych

Podaj właściwy stan i wartość transportowanych dóbr.

Czasem wartość dóbr jest celowo zaniżana, żeby uniknąć ceł bądź podatków. Może się to wiązać z konsekwencjami prawnymi dla nadawcy, odbiorcy i podmiotu transportującego taką przesyłkę. Pamiętaj, żeby zadeklarować prawidłową wartość przesyłki, aby uniknąć kar, opóźnienia czy konfiskaty przesyłanych produktów.

Pamiętaj żeby dostarczyć wszystkie dokumenty wymagane przez swojego operatora logistycznego.

Główną przyczyną opóźnień przesyłek jest brak kluczowych dokumentów wymaganych do transportu. Nadawcy często muszą dostarczać swoim przewoźnikom lub agencjom celnym upoważnienia do reprezentacji przed Urzędem Celnym. Ponadto, informacje celne i informacje o importerze należy dostarczyć przed dostarczeniem przesyłki. W przypadku transportów o wartości powyżej 1000 euro są to informacje bezwzględnie wymagane do prawidłowego przeprowadzenia procesu odprawy celnej transportu i muszą się one znaleźć w dokumentacji.

Poznaj najczęstsze błędy, żeby móc ich uniknąć.

Do najczęstszych błędów można zaliczyć faktury w niewłaściwym języku, nieprawidłowe kody produktów i nieprawidłowo przygotowane próbki produktów. Tego rodzaju błędy mogą doprowadzić nie tylko do opóźnień, ale mogą się też wiązać z konsekwencjami prawnymi.

Pamiętanie o powyższych 5 punktach przy importowaniu produktów pozwoli na usprawnienie procesów, jakie przesyłka musi przejść, przekraczając granice międzynarodowe. Dzięki temu ułatwi to Twojemu przewoźnikowi szybsze dostarczenie oczekiwanej przesyłki. Warto więc mieć je na uwadze, planując transport międzynarodowy.

Zobacz czym są i jak działają wartości De Minimis w transporcie międzynarodowym i jak mogą pomóc w Twoim biznesie

Kontakt Kontakt z Międzynarodowymi Specjalistami